English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 2/1999

E. Hałasa 2019-01-15
Poli(siarczek fenylenu). Cz. I. Otrzymywanie i właściwości

>>>

S. Boryniec, W. Przygodzki 2019-01-15
Procesy spalania polimerów. Cz. I. Zagadnienia podstawowe

>>>

R. Sikora 2019-01-15
Tworzywa, ich przetwórstwo i my

>>>

B. Thomalla, J. Thomalla 2019-01-15
Rola ugrupowania acetylooctowego w otrzymywaniu spoiw lakierniczych i klejowych. Cz. II. Analiza literatury patentowej

>>>

D. Pietkiewicz, Z. Rosłaniec 2019-01-16
Synteza kopoli(estro-amidów) z wykorzystaniem α, ω-di (3-aminopropylo)oligotetrahydrofuranu i ich charakterystyka

>>>

K. Cieśla 2019-01-16
Badania metodami różnicowej kalorymetrii skaningowej idyfrakcji rentgenowskiej zmian fizykochemicznych zachodzących w foliach poliestrowych pod wpływem ciężkich jonów

>>>

K. Kelar 2019-01-16
Badania spektrofotometryczne w podczerwieni procesu kompatybilizacji w mieszaninach polietylenu małej gęstości z poliamidem 6

>>>

J. Skraga, A. Wąsicki, K. Piszczek, S. Zajchowski, R. Gruszka, J. Tomaszewska 2019-01-17
Ocena stopnia zżelowania plastyfikatów poli(chlorku winylu) za pomocą plastomeru kapilarnego

>>>

D. Bogdał, M. Warzała, J. Pielichowski, J. Sanetra 2019-01-17
Synteza i polimeryzacja metakrylanów alkilowych z karbazolowymi grupami bocznymi Komunikat szybkiego druku (j. ang)

>>>