English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 11-12/2008

R. Ukielski, P. P. Sobecki 2010-09-06
Inteligentne polimery z termicznym efektem pamięci kształtu

>>>

J. Gołębiewski, E. Gibas, R. Malinowski 2010-09-06
Wybrane polimery biodegradowalne - otrzymywanie, właściwości, zastosowanie

>>>

P. Król, Ł. Byczyński 2010-09-06
Wpływ budowy chemicznej kopolimerów poli(uretanowo-siloksanowych) na wartości swobodnej energii powierzchniowej powłok z nich otrzymywanych

>>>

J. Chruściel, E. Leśniak, M. Fejdyś 2010-09-06
Karbofunkcyjne silany i polisiloksany. Cz. II. Otrzymywanie i zastosowania karbofunkcyjnych polisiloksanów

>>>

K. Mańczyk, K. Mańczyk, B. Trzebicka, A. Dworak 2010-09-06
Powłoki ochronne antygraffiti

>>>

R. Steller, J. Iwko 2010-09-06
Modelowanie procesu uplastyczniania tworzyw polimerowych podczas wtryskiwania. Cz. I. Założenia modelu i transport tworzywa stałego

>>>

G. Łapienis 2010-09-06
Wpływ niektórych parametrów reakcji na syntezę pierwszej generacji gwiazd o ramionach zbudowanych z glikolu polioksyetylenowego (j. ang.)

>>>

B. N. Kolarz, A. Jakubiak 2010-09-06
Aktywność katalityczna terpolimerów z odciskiem molekularnym winylopirydyna/ akrylonitryl/ diwinylobenzen z ligandami guanidylowymi-Cu(II) w centrum aktywnym (j. ang.)

>>>

M. Rutkowska, A. Heimowska 2010-09-06
Degradacja materiałów polimerowych pochodzenia naturalnego w środowisku wody morskiej

>>>

M. El Fray, M. Gryta 2010-09-06
Środowiskowe pękanie membran polipropylenowych stosowanych w procesie destylacji membranowej (j. ang.)

>>>

J. Datta, M. Rohn 2010-09-06
Budowa, stabilność termiczna i właściwości mechaniczne poliuretanów na podstawie glikolizatu odpadowej pianki poliuretanowej uzyskanego przy użyciu 1,6-heksanodiolu jako glikolu

>>>

M. Kozioł, J. Śleziona 2010-09-06
Przebieg zniszczenia przy statycznym zginaniu laminatów poliestrowo-szklanych o wzmocnieniu zszywanym

>>>

M. Białek, K. Czaja, J. Niewiadomska 2010-09-06
RAPID COMMUNICATION: Dwukleszczowe [N, N] kompleksy niklu ze zmodyfikowanymi ligandami salenowymi jako katalizatory polimeryzacji metakrylanu metylu (j. ang.)

>>>

L. Jakuczek, J. S. Gutmann, Ch. Herrmann, D. Żuchowska 2010-09-06
RAPID COMMUNICATION: Trójblokowy kopolimer styren-izopren-styren modyfikowany napełniaczem o strukturze rdzeń-otoczka (j. ang.)

>>>