English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 11-12/2006

J. Górczyk, D. Bogdał, J. Pielichowski, P. Penczek 2010-09-15
Żywice epoksydowe o zwiększonym ciężarze cząsteczkowym - synteza i charakterystyka termiczna

>>>

W. Bukowski, A. Bukowska, J. Noworól, B. Myśliwiec 2010-09-15
Wbudowanie chelatującego układu iminowego w terpolimery metakrylanu glicydylu

>>>

F. Bondioli, V. Cannillo, E. Fabbri, M. Messori 2010-09-15
Otrzymywanie i charakterystyka żywic epoksydowych napełnianych submikroskopowymi cząstkami ditlenku cyrkonu (j. ang.)

>>>

M. Oleksy, M. Heneczkowski, H. Galina 2010-09-15
Kompozyty żywicy epoksydowej zawierające modyfikowane bentonity

>>>

U. Szeluga, L. Kurzeja, H. Galina 2010-09-15
Modyfikacja kompozycji epoksydowo-nowolakowej reaktywnymi kauczukami oraz napełniaczem węglowym

>>>

K. Kowalczyk, T. Spychaj 2010-09-15
Wodorozcieńczalne epoksydowe kompozycje powłokowe z samoemulgującymi utwardzaczami aminowymi

>>>

P. Czub 2010-09-15
Zastosowanie epoksydowanego oleju sojowego do regulowania lepkości kompozycji epoksydowych

>>>

G. Lewandowski, E. Rytwińska, E. Milchert 2010-09-15
Właściwości fizyczne i zastosowanie poliamidu 12

>>>

H. Pińkowska 2010-09-15
Zielona chemia polimerów

>>>

E. Bociąga, T. Jaruga 2010-09-15
Badania mikroskopowe przepływu tworzywa w kanałach 16-gniazdowej formy wtryskowej

>>>

A. Balin, J. Myalski, G. Pucka, J. Toborek 2010-09-15
Wpływ domieszki materiału ceramicznego na właściwości fizykochemiczne cementu chirurgicznego

>>>

E. Andrzejewska, I. Stępniak 2010-09-15
RAPID COMMUNICATION: Stałe elektrolity typu polimer-ciecz jonowa o dużym przewodnictwie jonowym otrzymywane metodą polimeryzacji in situ (j. ang.)

>>>

B. Kowalska 2010-09-15
RAPID COMMUNICATION: Przetwórcze wykorzystanie zależności p-v-T (j. ang.)

>>>