English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 10/2010

P. Rejewski, J. Kijeński 2010-09-17
Zużyte polimery – dostępne i perspektywiczne źródła surowcowe dla procesów recyklingu

>>>

S. Kuciel, A. Liber-Kneć, S. Zajchowski 2010-09-17
Kompozyty z włóknami naturalnymi na osnowie recyklatu polipropylenu

>>>

M. Kozłowski, A. Kozłowska, S. Frąckowiak 2010-09-17
Materiały polimerowe o strukturze komórkowej

>>>

J. Ryszkowska, K. Sałasińska 2010-09-17
Kompozyty z folii oksybiodegradowalnej z recyklingu napełniane drewnem

>>>

R. Jeziórska, B. Świerz-Motysia, A. Szadkowska 2010-09-17
Modyfikatory do recyklingu tworzyw polimerowych: otrzymywanie, właściwości i zastosowanie

>>>

J. Pielichowski, A. Prociak, S. Michałowski, D. Bogdał 2010-09-17
Możliwości wykorzystania odpadów wybranych polimerów w produkcji spienionych tworzyw poliuretanowych

>>>

T. Spychaj, K. Kowalczyk, G. Krala 2010-09-17
Termoplastyczna skrobia modyfikowana montmorylonitem i odpadową pianką poliuretanową

>>>

J. Zieliński, E. Gurdzińska, B. Osowiecka, B. Liszyńska, T. Brzozowska, W. Ciesińska 2010-09-17
Zagospodarowanie odpadów tworzyw termoplastycznych w środowisku bitumów naftowych

>>>

J. Walendziewski 2010-09-17
Frakcje węglowodorowe z krakingu termicznego odpadów poliolefinowych — otrzymywanie, uszlachetnianie i zastosowanie

>>>