English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 10/2009

Z. Florjańczyk, M. Dębowski, E. Chwojnowska, K. Łokaj, J. Ostrowska 2010-09-01
Polimery syntetyczne i naturalne w nowoczesnych materiałach wielkocząsteczkowych. Cz. I. Polimery z surowców odnawialnych i nanokompozyty polimerowe

>>>

H. Maciejewski, K. Szubert, B. Marciniec 2010-09-01
Technologie otrzymywania funkcjonalizowanych polisiloksanów

>>>

A. Gleń, M. Białek, K. Czaja 2010-09-01
Wpływ glinoorganicznego aktywatora na właściwości katalityczne bis(fenoksy-iminowych) kompleksów tytanu w polimeryzacji etylenu (j. ang)

>>>

B. Mossety-Leszczak, H. Galina, M. Włodarska, M. Kowalik, K. Łokaj, Z. Florjańczyk 2010-09-01
Żywice i sieci epoksydowe o właściwościach anizotropowych

>>>

R. Jeziórska, B. Świerz-Motysia, M. Zielecka, M. Studziński 2010-09-01
Nanokompozyty poliamid/nanokrzemionka o budowie sferycznej

>>>

J. Ryszkowska, B. Waśniewski, A. Pytel, M. Zielecka 2010-09-01
Kompozyty poliuretanowe z nanokrzemionką modyfikowaną grupami izocyjanianowymi

>>>

S. Kuciel, A. Liber-Kneć, S. Zajchowski 2010-09-01
Biokompozyty na osnowie termoplastycznej skrobi lub mieszaniny polilaktydu ze skrobią napełniane włóknami naturalnymi

>>>

S. Zajchowski, J. Ryszkowska 2010-09-01
Kompozyty polimerowo-drzewne - charakterystyka ogólna oraz ich otrzymywanie z materiałów odpadowych

>>>