English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 10/2007

S. Olejniczak, S. Kaźmierski, P. K. Pallathadka, M. J. Potrzebowski 2010-09-13
Przegląd postępów w stosowaniu spektroskopii NMR wysokiej rozdzielczości w fazie stałej w badaniach strukturalnych nanokompozytów polimer/glinka (j.ang.)

>>>

M. Florczak, A. Kowalski, J. Libiszowski, K. Majerska, A. Duda 2010-09-13
Zastosowanie spektroskopii 27Al NMR do badań mechanizmów polimeryzacji cyklicznych eterów (j. ang.)

>>>

M. Cypryk 2010-09-13
Zastosowanie spektroskopii 29Si NMR do badań polimerów krzemoorganicznych

>>>

K. Kazimierczuk, M. Misiak, A. Zawadzka, W. Koźmiński 2010-09-13
Postęp w badaniach strukturalnych białek za pomocą spektroskopii NMR (j. ang.)

>>>

A. Ejchart 2010-09-13
Wgląd w dynamikę protein za pomocą magnetycznej relaksacji jądrowej (j. ang.)

>>>

B. Królikowski 2010-09-13
Wpływ rozdrabniania poli(tereftalanu etylenu) i polietylenu na właściwości mechaniczne oraz termiczne kompozycji polimerowych

>>>

M. Żenkiewicz 2010-09-13
Analiza głównych metod badania swobodnej energii powierzchniowej materiałów polimerowych

>>>

M. Pietrzak, A. Głuszak, A. Wrzyszczyński 2010-09-13
RAPID COMMUNICATION: Fotopolimeryzacja monomeru wielofunkcyjnego inicjowana za pomocą układu redoks barwnik-związki siarki

>>>