English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, Nr 10/2001

J. Qiu, B. Charleux, K. Matyjaszewski 2014-09-30
Postępy w dziedzinie kontrolowanej polimeryzacji żyjącej w środowisku wodnym. Cz. III. Kontrolowana/żyjąca polimeryzacja w środowisku wodnym (jęz. ang.)

>>>

B. Krywult 2014-11-13
Pultruzja – efektywna metoda wytwarzania półwytworów z tworzyw wzmocnionych włóknami

>>>

M. Zaborski, M. Owczarek, J. Leo 2014-11-13
Wpływ tlenku cynku na właściwości kauczuków etylenowo-propylenowych

>>>

D. Bieliński 2014-11-13
Warstwa wierzchnia a tarcie elastomerów

>>>

A. Prociak, J. Pielichowski, M. Modesti, F. Simioni, M. Checchin 2014-11-13
Wpływ fosforowych opóźniaczy palenia na zachowanie się w płomieniu sztywnych pianek poliuretano­wych ekspandowanych pentanem (j. ang.)

>>>

E. Hałasa, M. Heneczkowski 2014-11-13
Utwardzanie ciekłych dianowych żywic epoksydowych adduktami poliamin z 2-merkaptobenzotiazolem i synteza tych adduktów

>>>

W. Krasowski 2014-11-13
Układ katalityczny „Visico-Ambicat” umożliwiający sieciowanie polietylenu w temperaturze pokojowej

>>>

S. Płaska 2014-11-13
Ocena stopnia zgodności charakterystyk geometrycznych wyprasek wtryskiwanych z poliamidu z wymaganiami technologicznymi

>>>

A. Balas, M. Rajkiewicz, E. Grzywa, H. Janik, R. Lisowska, M. Gęsiak, E. Wojtyńska, D. Wilson-Polit 2014-11-13
Materiały opatrunkowe stosowane w ortopedii i traumatologii. Cz. II. Quasi-prepolimery uretanowe – chemoreaktywne składniki opatrunków z kompozytów poliuretanowo-tkaninowych

>>>

M. B. Bogacki, E. Andrzejewska, M. Andrzejewski 2014-11-13
Modelowanie kinetyki polimeryzacji dimetakrylanu podczas efektu następczego – komunikat szybkiego druku (j. ang.)

>>>