English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 1/2008

M. Żenkiewicz 2010-08-02
Wyładowania koronowe w powietrzu jako metoda modyfikowania warstwy wierzchniej materiałów polimerowych

>>>

M. Białek, T. Krasoń 2010-08-02
Kopolimeryzacja etylenu z wyższymi 1-olefinami wobec katalizatora wanadowego osadzonego na modyfikowanym za pomocą Al(i-Bu)3 nośniku magnezowym (j. ang.)

>>>

E. Wiśniewska, B. Pabin-Szafko 2010-08-02
Polimeryzacja akrylonitrylu w obecnooeci funkcyjnego inicjatora azowego—propionianu 2,2‘-azobis[2-metylo-ω-hydroksy- oligo(oksyetylenowego)]ω-hydroksy- -oligo(oksyetylenowego)]

>>>

J. Datta, K. Pniewska 2010-08-02
Synteza i właściwości poliuretanów otrzymanych z glikolizatów uzyskiwanych z odpadowej pianki polieterouretanowej

>>>

I. Zarzyka-Niemiec 2010-08-02
Oligomery powstające w wyniku otwarcia pierścienia kwasu parabanowego i węglanu propylenu (j. ang.)

>>>

M. Urbaniak 2010-08-02
Modele plastyczności Eyringa i Robertsona dotyczące tworzywa epoksydowego "EPY®"

>>>

E. Sasimowski 2010-08-02
Charakterystyka procesu wytłaczania z tuleją obrotową cylindra

>>>

R. Bogucka, I. Kosińska, P. H. Brunner 2010-08-02
Określenie priorytetów w zagospodarowaniu odpadów z tworzyw sztucznych na podstawie analizy metodą bilansu masy przepływów materiałowych w Austrii i Polsce (j. ang.)

>>>

H. Kaczmarek, A. Zielińska, G. Sionkowski, K. Bajer, A. Stasiek, J. Dzwonkowski 2010-08-02
Odporność kompozytów polichlorku winylu z włóknami drzewnymi na działanie promieniowania UV

>>>