English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 1/2001

R. Sikora 2014-06-17
Obróbka tworzyw - zagadnienia ogólne

>>>

J. Jakubiak, J. F. Rabek 2014-06-17
Kinetyka modelowania fotopolimeryzacji liniowej i sieciowania. Cz. III (wersja angielska)

>>>

L. Krochmalowa 2014-06-17
Współczesne osiągnięcia chemii i technologii w dziedzinie układów lakierowych do puszek konserwowych oraz do technologii „coil coatings”

>>>

A. Bajorek, J. Pączkowski 2014-06-17
Sondy spektroskopowe. Wpływ łańcucha polimerowego na właściwości fotofizyczne cząsteczek wykazujących istnienie stanu TICT. Cz. II. Kinetyka

>>>

L. G. Echevskaya, V. A. Zakharov, N. V. Semikolenova, T. B. Mikenas 2014-06-17
Kopolimeryzacja etylenu z 1-heksenem wobec katalizatorów cyrkonocenowych na nośniku (wersja angielska)

>>>

A. N. Panin, O. N. Babkina, N. M. Bravaya 2014-06-17
Wpływ podstawników w kompleksach chlorków bis(cyklopentadienylo)cyrkonu na ich aktywność katalityczną w polimeryzacji etylenu z zastosowaniem Al(i-Bu)3/CPh3B(C6F5)4 jako aktywatora (wersja angielska)

>>>

Z. Kulak, A. Niekraszewicz, H. Struszczyk 2014-06-17
Wykorzystanie chitozanu do sorpcji jonów metali ciężkich

>>>

J. Flizikowski, M. Macko 2014-06-17
Metodyka oceny sprawności quasi-ścinania recyklatów rur opto-telekomunikacyjnych

>>>

S. Spychaj, T. Spychaj 2014-06-17
Wodorozcieńczalne farby epoksydowe z samoemulgującym utwardzaczem aminoestrowym

>>>