English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Reisfeld

Domieszkowane układy polimerowe wytwarzane metodą zol-żel:

właściwości optyczne i potencjalne zastosowanie przemysłowe

Polimery 2006, nr 2, 95


Streszczenie

Przedstawiono przegląd prac poświęconych wykorzystaniu technologii zol-żel do wytwarzania domieszkowanych układów polimerowych mogących mieć zastosowanie jako nowe materiały optyczne: lasery przestrajalne, sensory, falowody, materiały fotochromowe i elektrochromowe oraz półprzewodniki. Opisano metodę zol-żel opartą na hydrolizie i następującej po niej polikondensacji prekursorów, takich jak alkoholany krzemoorganiczne (schemat A) prowadzącą do otrzymywania porowatego szkła. Z tego szkła wytwarza się matryce do wbudowywania aktywnych organicznie domieszek. Matryce mogą być kompozytami szkło/polimer, organicznie modyfikowanymi krzemianami (ORMOSIL) lub materiałami hybrydowymi tlenek cyrkonu-krzemionka-poliuretan (ZSUR) (schematy B-E). Podano charakterystykę przykładowych barwników laserowych tworzących stałe lasery przestrajalne. Na zakończenie przedstawiono opis półprzewodników otrzymanych przez osadzenie nanocząstek na omówionych wcześniej matrycach.


Słowa kluczowe: technologia zol-żel, domieszkowane układy polimerowe, kompozyty szkło/polimer, barwniki laserowe, lasery przestrajalne, nanocząstki, półprzewodniki


e-mail: renata@vms.huji.ac.il


R. Reisfeld (153.5 KB)
Domieszkowane układy polimerowe wytwarzane metodą zol-żel: właściwości optyczne i potencjalne zastosowanie przemysłowe