English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Duda, S. Penczek

Polilaktyd [poli(kwas mlekowy)]: synteza, właściwości i zastosowania

Polimery 2003, nr 1, 16


Streszczenie

W artykule przeglądowym (147 odsyłaczy do literatury, przede wszystkim z lat 1998-2002) podsumowano wyniki badań w dziedzinie biozgodnych i (bio)degradowalnych polimerów – pochodnych kwasu mlekowego. Omówiono technologiczne i ekonomiczne aspekty przyszłych, potencjalnych zastosowań poli(kwasu mlekowego) (PLA), szczególnie jako masowego tworzywa termoplastycznego, podkreślając przy tym znaczente możliwości wykorzystania surowców odnawialnych w przemysłowych procesach wytwarzania tego polimeru. Przedstawiono metody syntezy kwasu mlekowego (LAc) i laktydu (LA), stosowanych jako substraty do produkcji PLA. Przedyskutowano warunki kontrolowanej syntezy PLA, szczegółowo omawiając polikondensację LAc i polimeryzację z otwarciem pierścienia LA. Podsumowano badania mechanicznych i termicznych wlaściwości, zdolności do degradacji oraz zastosowań materiałów na podstawie PLA.


Słowa kluczowe: polilaktyd, poli(kwas mlekowy), struktura, substraty, synteza, właściwości, zastosowania

A. Duda, S. Penczek (1.34 MB)
Polilaktyd [poli(kwas mlekowy)]: synteza, właściwości i zastosowania