English version
Drukuj

Plan IChP

Plan IChP

W - wartownia/biuro przepustek

Budynek nr 1
Zakład Technologii Biomedycznych, Chemii Kosmetycznej i Elektrochemii

Zakład Syntezy i Inżynierii Chemicznej

Laboratorium Oceny Wyrobów Rynkowych i Biodegradacji

Laboratorium Procesów Katalitycznych
Dział Zarządzania Bezpieczeństwem Chemicznym
Zespół Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Zespół Ochrony Informacji Niejawnych
Biblioteka Naukowo-Techniczna

Budynek nr 6C
Magazyn techniczny

Budynek nr 7
Zakład Technologii i Przetwórstwa PoilmerówBudynek nr 12
Zespół Utrzymania Ruchu i Infrastruktury Technicznej

Budynek nr 20
Zakład Technologii i Przetwórstwa Polimerów
Laboratorium Oceny Materiałów

Dział Produkcji Doświadczalnej


Budynek nr 24
Dyrektor Instytutu
Zastępca Dyrektora ds. Badawczych
Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia

Dział Głównego Księgowego

Dział Kontrolingu
Dział Zarządzania Personelem

Biuro Transferu Technologii

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Dział Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (BOWOiK)
Zespół Obsługi Prawnej
Dział Administracyjno-Techniczny
Zespół Teleinformatyki
Zespół BHP i P.poż.
Dział Informacji Naukowo-Technicznej
Redakcja Czasopisma "Polimery"
Kancelaria OgólnaPokaż IChP na większej mapie