English version
Drukuj

Rada Programowa


prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego

dr inż. Joanna Ryszkowska
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński
Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii

prof. dr hab. inż. Marek Kozłowski
Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska

prof. dr hab. inż. Jacek Pigłowski
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

prof. dr hab. inż. Jan Pielichowski
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Samodzielna Katedra Chemii i
Technologii Tworzyw Sztucznych

dr inż. Stanisław Kuciel
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Mechaniczny, Instytut
Mechaniki Stosowanej


dr inż. Jan Gołębiewski
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

prof. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka-Kolarz
Główny Instytut Górnictwa

dr inż. Aleksander Sobolewski
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

prof. dr hab. inż. Tadeusz Spychaj
Politechnika Szczecińska, Zachodniopomorskie Centrum Zaawansowanych
Technologii

prof. dr hab. inż. Jan Hehlmann
Politechnika Śląska

dr inż. Kamil Kulesza
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"