English version
Drukuj

Opis projektu


Projekt ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje prace z obszaru inżynierii materiałowej, chemii i technologii polimerów, inżynierii chemicznej i procesowej, analizy chemicznej, a także organizacji i zarządzania oraz ekonomii. Jego realizacja przyczyni się do rozwoju nauki w ww. dziedzinach, a także do rozwoju wysokowykwalifikowanej młodej kadry naukowej. Wpłynie też na poszerzenie kontaktów między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką:

  • Kompleksowa analiza i ocena krajowej bazy tworzyw sztucznych w tym wielkości produkcji polimerów w kraju, wielkości importu polimerów, czasu użytkowania wyrobów z tworzyw sztucznych; dokonanie jakościowej i ilościowej analizy odpadów z tworzyw sztucznych z uwzględnieniem geograficznego podziału wg kryteriów koncentracji producentów polimerów(wytwarzanie), ilości i wielkości zakładów produkcyjnych wykorzystujących polimery (stosowania) i miejsc składowania zużytych materiałów (odpady),

  • Doskonalenie stosowanych obecnie procesów i opracowanie nowych metod recyklingu z tworzyw sztucznych, w tym recyklingu materiałowego, surowcowego i energetycznego,

  • Opracowanie nowych materiałów polimerowych na bazie odpadów z tworzyw sztucznych (biodegradowalne mieszaniny polimerowe, kompozyty, tworzywa napełnione, nowe rodzaje napełniaczy dla regenerowanych tworzyw, wykorzystanie surowców odnawialnych (polisacharydy, lipidy, proteiny) w recyklatach, tworzywa porowate, inne) i wskazanie obszarów ich zastosowania,

  • Nowe prototypowe urządzenia i procesy technologiczne dla recyklingu (urządzenia do zagęszczania i kompaktowania, młyny, rozdrabniarki, techniki pulwersacyjne maszyny przetwórcze uwzględniające stan fizyczny tworzyw wtórnych, maszyny do sortowania),

  • Metody zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych oddziaływania na środowisko oraz możliwości tworzenia nowych miejsc pracy i oferty "know-how" dla małych i średnich firm działających w sektorze przetwórstwa i stosowania odpadów polimerowych.


ZadanieKoordynacja merytoryczna
Kompleksowa analiza i ocena krajowej bazy tworzyw sztucznych w tym wielkości produkcji polimerów w kraju, wielkości importu polimerów, czasu użytkowania wyrobów z tworzyw sztucznych; dokonanie jakościowej i ilościowej analizy odpadów z tworzyw sztucznych z uwzględnieniem geograficznego podziału wg kryteriów koncentracji producentów polimerów (wytwarzanie), ilości i wielkości zakładów produkcyjnych wykorzystujących polimery (stosowania) i miejsc składowania zużytych materiałów (odpady).prof. dr hab. inż. J. Kijeński, Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Doskonalenie stosowanych obecnie procesów i opracowanie nowych metod recyklingu z tworzyw sztucznych, w tym recyklingu materiałowego, surowcowego i energetycznego.prof. dr hab. inż. J. Kijeński, Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Opracowanie nowych materiałów polimerowych na bazie odpadów z tworzyw sztucznych (biodegradowalne mieszaniny polimerowe, kompozyty, tworzywa napełnione, nowe rodzaje napełniaczy dla regenerowanych tworzyw, wykorzystanie surowców odnawialnych (polisacharydy, lipidy, proteiny) w recyklatach, tworzywa porowate, inne) i wskazanie obszarów ich zastosowania.dr inż. S. Kuciel, Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, Instytut Mechaniki Stosowanej

prof. dr hab. inż. M. Kozłowski, Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska
Nowe prototypowe urządzenia i procesy technologiczne dla recyklingu (urządzenia do zagęszczania i kompaktowania, młyny, rozdrabniarki, techniki pulwersacyjne, maszyny przetwórcze uwzględniające stan fizyczny tworzyw wtórnych, maszyny do sortowania).dr inż. J. Gołębiewski, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Metody zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych oddziaływania na środowisko oraz możliwości tworzenia nowych miejsc pracy i oferty "know-how" dla małych i średnich firm działających w sektorze przetwórstwa i stosowania odpadów polimerowych.dr J. Ryszkowska, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

prof. dr hab. inż. M. Kozłowski, Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska