English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Gajewska, A. Kaszuba, H. Czuba, E. Górecka

Oznaczanie grup hydroksylowych w środowisku acetonu w wyniku reakcji z dibezwodnikiem

piromelitowym katalizowanej 1-metyloimidazolem

Polimery 2004, nr 2, 128


Streszczenie

Przedstawiono szybką i precyzyjną metodę oznaczania organicznych grup hydroksylowych polegającą na katalizowanym 1-metyloimidazolem (MIA) acylowaniu tych grup dibezwodnikiem piromelitowym (DBPM) w środowisku acetonu. Acylowanie przebiega w temperaturze pokojowej w ciągu 5 minut, a hydroliza nadmiaru DBPM jest natychmiastowa. Metoda może być zastosowana do oznaczania alifatycznych grup hydroksylowych w alkoholach, poliestrach i polieterach. W warunkach reakcji nie reagują fenole i grupy epoksydowe. Precyzja metody wynosi: powtarzalność (wyrażona jako RSDr) 2% oraz odtwarzalność (wyrażona jako RSDn) 3%.


Słowa kluczowe: oznaczanie grup hydroksylowych, acylowanie dibezwodnikiem piromelitowym, warunki analizy, precyzja metody

T. Gajewska, A. Kaszuba, H. Czuba, E. Górecka (561.5 KB)
Oznaczanie grup hydroksylowych w środowisku acetonu w wyniku reakcji z dibezwodnikiem piromelitowym katalizowanej 1-metyloimidazolem