English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Ślusarczyk, H. Kuczyńska

Ochrona tworzyw sztucznych i farb przed działaniem mikroorganizmów

Polimery 2004, nr 9, 589


Streszczenie

W artykule przeglądowym przedstawiono znaczenie ochrony polimerów przed pogorszeniem ich jakości pod wpływem mikroorganizmów. Odrębnie omówiono zabezpieczenie przed mikroorganizmami wodorozcieńczalnych wyrobów lakierowych zarówno w opakowaniu („in can”), jak i w postaci powłok, ochronę tworzyw sztucznych oraz nowoczesne rozwiązania w dziedzinie tworzyw aseptycznych. W każdym z tych przypadków scharakteryzowano stosowane specyficzne środki biobójcze oraz metody ich wprowadzania do chronionych produktów.


Słowa kluczowe: tworzywa sztuczne, farby, tworzywa aseptyczne, mikroorganizmy, biocydy

A. Ślusarczyk, H. Kuczyńska (1.25 MB)
Ochrona tworzyw sztucznych i farb przed działaniem mikroorganizmów