English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Banasiak, T. Steżyński

Ocena przepływu w formie wtryskowej polimeru z napełniaczem płytkowym jako znacznikiem

Polimery 2004, nr 6, 442


Streszczenie

Do wizualizacji przepływów tworzywa w formie wtryskowej zastosowano mieszaninę polietylenu (PE-LD) z talkiem. Metodami elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM) oraz mikroskopii optycznej w spolaryzowanym świetle przechodzącym analizowano rozprowadzenie talku w polietylenie w funkcji stężenia tego napełniacza (0,1; 1,0; 10% mas.), grubości próbki (1 mm, 3 mm) i wartości sił ścinających (wykorzystanie orientacji napełniacza płytkowego jako znacznika linii przepływu). W celu ujednorodnienia kompozycje dwukrotnie wytłaczano, a następnie poddawano procesowi wtryskiwania; wstępnie sporządzano przy tym koncentrat PE + talk. Rozmieszczenie płytek talku w PE-LD można przyporządkować przepływowi „fontannowemu”, przy czym kąt ułożenia talku ulega zmianie na grubości próbki. „Fontannowy” przepływ tworzywa i płytkowa budowa napełniacza umożliwiają szybką rotację tego ostatniego wokół własnej osi. Ułożenie napełniacza płytkowego pozwala na ustalenie kierunku linii przepływu podczas wypełniania gniazda, dostarczając informacji o gradientowej morfologii powstających wyprasek.


Słowa kluczowe: przepływ tworzywa polimerowego, napelniacz jako znacznik, wtryskiwanie, polietylen, talk, elektronowa mikroskopia skaningowa, gradient morfologii

A. Banasiak, T. Steżyński (1 MB)
Ocena przepływu w formie wtryskowej polimeru z napełniaczem płytkowym jako znacznikiem