English version
Drukuj

O INSTYTUCIE

ICHP - Instytut Chemii Przemysłowej, ul. Rydygiera 8, WarszawaSieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego w Warszawie – instytut badawczy o 100-letniej tradycji – spadkobierca Spółki METAN i Chemicznego Instytutu Badawczego, utworzonych w 1916 r. we Lwowie z inicjatywy profesora Ignacego Mościckiego, do dziś pozostaje wiodącym instytutem badawczym w Polsce w obszarze badań stosowanych i rozwojowych z zakresu chemii i technologii chemicznej.


Od 1926 r. siedziba Instytutu mieści się w Warszawie, przy ul. Rydygiera 8.


Dorobek powojenny Instytutu obejmuje ponad 2000 patentów, setki oryginalnych opracowań technologicznych i aparaturowych zastosowanych na skalę przemysłową w kraju i za granicą.


Realizowane przez Instytut prace koncentrują się na:

 • opracowywaniu nowych technologii chemicznych i modernizacji już wdrożonych procesów technologicznych, w tym dotyczących:
   • nowych materiałów, kompozytów i nanokompozytów polimerowych,
   • półproduktów farmaceutycznych,
   • wysokoprzetworzonych produktów chemicznych,
   • materiałów przewodzących do ogniw paliwowych nowej generacji,
   • recyklingu tworzyw polimerowych,
   • nowych biopaliw,
   • wydzielania wodoru;
 • badaniach i pracach rozwojowych w zakresie:
   • biotechnologii – wykorzystaniu produktów odnawialnych i zastosowaniu bioprocesów w syntezie chemicznej,
   • chemii przyjaznej środowisku (zielona chemia);
 • badaniach dotyczących rozwoju nowych technik:
   • badawczych i analitycznych,
   • przetwórstwa tworzyw polimerowych;
 • badaniach w zakresie strategii rozwoju sektorów i jednostek przemysłu chemicznego;
 • działaniach na rzecz gospodarki i społeczeństwa:
   • wspomaganie agend rządowych w dziedzinie legislacji w zakresie zapobiegania poważnym awariom,
   • doradztwo, konsultacje oraz szkolenia dla przedsiębiorstw w zakresie REACH (rejestracja), CLP oraz obowiązków transportowych (ADR),
   • prace dotyczące wprowadzenia Światowego Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji Chemikaliów (Global Harmonised System – GHS),
   • działalność Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (współpraca z Ministerstwem Środowiska),
   • działalność normalizacyjna;
 • działalności w zakresie informacji naukowo-technicznej;
 • działalności wydawniczej; Instytut jest wydawcą czasopisma naukowo-technicznego „Polimery” o zasięgu międzynarodowym;
 • działalności szkoleniowej na potrzeby własne i innych jednostek.


Od 1 kwietnia 2019 r. Instytut Chemii Przemysłowej jako jeden z 38 podmiotów wchodzi w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz.


IChP aktywnie współpracuje z niżej wymienionymi organizacjami międzynarodowymi:CEFIC

Europejska Federacja Krajowych Izb Przemysłu Chemicznego

EFCATS

Europejska Federacja Klubów Katalizy

EUROLAB

Europejska Federacja Krajowych Stowarzyszeń Laboratoriów Pomiarowych, Badawczych i Analitycznych

FATIPEC

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Farb i Lakierów

UNECE

Europejska Komisja Gospodarcza przy ONZ

CEN

Europejski Komitet Normalizacji

EURACHEM

Europejskie Stowarzyszenie Krajowych Organizacji Laboratoriów Chemicznych

IUPAC

Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

MoDeSt Society

Stowarzyszenie MoDeSt (modification, degradation and stabilization of polymer)

OECD

Organizacja Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju ONZ

GEF

Panel Ekspertów Technicznych GEF STAP

UNEP Sekretariat Ozonowy

Program Ochrony Środowiska ONZ

UNDP

Program Rozwoju ONZ