English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Czech, M. Urbala, D. Martysz

Nowa generacja zawierających barwniki klejów epoksydowych sieciowanych

kationowo promieniowaniem UV (j. ang.)

Polimery 2004, nr 7-8, 561


Streszczenie

Otrzymano grupę barwnych klejów epoksydowych na podstawie żywicy epoksydowej „Epidian 6”, plastyfikującego modyfikatora (eteru monoallilowego lub monopropyl-1-enowego butano-1,4-diolu – odpowiednio MoA1E i MoPnE) oraz różnych barwników (handlowe produkty firmy Ciba). Kompozycje te sieciowano pod wpływem promieniowania UV w temperaturze pokojowej, w atmosferze powietrza w obecności inicjatora kationowego (soli triarylosulfoniowej zawierającej aniony SbF6-). Ustalono, że optymalny skład kompozycji żywica epoksydowa/modyfikator/barwnik/inicjator to 100/10/1/1. Oceniano wpływ rodzaju barwnika (czarny, czerwony, zielony i niebieski) na adhezję do szkła (rys. 1), siłę ścinająca (tabela 1) oraz odbicie promieniowania UV (rys. 2 i 3). Stwierdzono, że im większa jest siła ścinająca (czyli adhezja do szkła) charakteryzująca daną kompozycję, tym mniejsze jest odbicie promieniowania UV. Najlepszym spośród zbadanych barwników okazał się barwnik czarny, jednakze i pozostałe barwniki spełniały wymagania przemysłowe. Omawiane kompozycje, tworzące intensywnie zabarwione, przezroczyste powłoki, mogą być z powodzeniem stosowane w przemyśle szklarskim.


Słowa kluczowe: klejące kompozycje epoksydowe, barwniki, modyfikatory plastyfikujące, kationowe sieciowanie UV, adhezja do szkła

Z. Czech, M. Urbala, D. Martysz (490.7 KB)
Nowa generacja zawierających barwniki klejów epoksydowych sieciowanych kationowo promieniowaniem UV (j. ang.)