English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Kicko-Walczak, P. Jankowski

Nienasycone żywice poliestrowe w świetle wymagań Unii Europejskiej

Polimery 2004, nr 11-12, 747


Streszczenie

Omówiono i skomentowano ostatnie osiągnięcia z dziedziny chemii i technologii nienasyconych żywic poliestrowych (UP); przegląd ten oparto na 141 pozycjach literaturowych, pochodzących glównie z lat 1998-2004. Przedstawiono następujące zagadnienia: nanostrukturalne kompozyty poliestrowe; UP o ograniczonej palności; analiza procesu degradacji termicznej UP o zwiększonej odporności na płomień; komonomery sieciujące; UP o zmniejszonej emisji styrenu; wodorozcieńczalne żywice poliestrowe. Zwrócono szczególną uwagę na ekologiczne aspekty omawianej tematyki w świetle wymagań Unii Europejskiej.


Słowa kluczowe: nienasycone żywice poliestrowe, poliestry ekologiczne, palność, analiza termiczna poliestrów, emisja styrenu, komonomery sieciujące, wodorozcieńczalne poliestry

E. Kicko-Walczak, P. Jankowski (139.8 KB)
Nienasycone żywice poliestrowe w świetle wymagań Unii Europejskiej