English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Penczek, D. Abramowicz, G. Rokcki, R. Ostrysz

Nienasycone żywice poliestrowe modyfikowane olejem roślinnym i dicyklopentadienem

Polimery 2004, nr 11-12, 767


Streszczenie

Zbadano wpływ ilości oleju roślinnego (rzepakowego do 20% mas.) i dicyklopentadienu (DCPD – 10% mas.) wbudowanego w strukturę nienasyconych poliestrów (na podstawie bezwodników maleinowego i ftalowego oraz glikoli etylenowego i 1,2-propylenowego) na fizyczną i chemiczną charakterystykę nieutwardzonych żywic oraz na właściwości użytkowe utwardzonych produktów. Na podstawie widm 1H NMR wyjaśniono rolę oleju i DCPD w polikondensacji. Ze wzrostem zawartości oleju zwiększa się wytrzymalość na rozciąganie i zginanie, wydłużenie względne przy zerwatiu oraz udarność utwardzonej żywicy poliestrowej (czyli właściwości zależne od stopnia uelastycznienia), natomiast nieznacznie zmniejsza się twardość, wytrzymałość na ściskanie, jak również temperatura ugięcia pod obciążeniem (HDT). Wbudowanie cząsteczek DCPD w łańcuch nienasyconego poliestru powoduje polepszenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie oraz twardość, a także wzrost wartości HDT. Pod wpływem DCPD następuje też poprawa odporności na wybrane środowiska chemiczne, w szczególności odporności na wodę i roztwory alkaliczne.


Słowa kluczowe: nienasycone żywice poliestrowe, olej roślinny, diryklopentadien, modyfikacja strukturalna, właściwości użytkowe

P. Penczek, D. Abramowicz, G. Rokcki, R. Ostrysz (126.3 KB)
Nienasycone żywice poliestrowe modyfikowane olejem roślinnym i dicyklopentadienem