English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. W. Sikora, B. Broel-Plater

Niektóre nowe problemy sterowania automatycznego procesem wytłaczania

Polimery 2004, nr 3, 195


Streszczenie

Sterowanie procesem wytłaczania w wytłaczarkach z pasywną strefą rowkowaną polega na zmianie bądź prędkości ślimaka, bądź też temperatury poszczególnych stref grzejnych układu uplastyczniającego i głowicy wytłaczarskiej. Praca dotyczy lepszego wykorzystania możliwości sterowania w wytłaczarkach z aktywną strefą rowkowaną, w których konstrukcyjne cechy układu można dostosować do procesów w nim przebiegających. Na przykładzie opracowanej koncepcji i modelu oraz zbudowanego prototypu wytłaczarki umozliwiającej podczas wytłaczania dokonywanie zmian kierunku skręcenia rowków, a także ciągłej zmiany kąta skręcenia rowków i kształtu ich przekroju poprzecznego, przedstawiono warianty postępowania zmierzającego do wyboru współrzędnych pary prędkość ślimaka, kąt skręcenia rowków zapewniającego optymalne działanie wytłaczarki. Te warianty postępowania oraz zastosowanie samouczących się mechanizmów wykorzystujących metody sztucznej inteligencji pozwalają na zbudowanie układu sterowania automatycznego procesem wytłaczania, który w trakcie użytkowania wytłaczarki stopniowo poprawia swoją skuteczność. Wskazano na szereg ograniczeń występujących podczas takiej optymalizacji.


Słowa kluczowe: wytłaczanie, wytłaczarka, aktywna strefa rowkowana, sterowanie automatyczne, algorytm sterowania, optymalizacja działania wytłaczarki

J. W. Sikora, B. Broel-Plater (1.33 MB)
Niektóre nowe problemy sterowania automatycznego procesem wytłaczania