English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Nagrody w konkursie „Dziewczyny przyszłości”

"Polimery", nr 7-8/2011


ICHP - plakat konkursowyOd dwóch lat Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie z magazynem "ELLE" organizują konkurs „Dziewczyny przyszłości. Śladami Marii Skłodowskiej-Curie” mający na celu wspieranie i promowanie utalentowanych studentek kierunków technicznych, przyrodniczych i medycznych, które już na etapie studiówprowadzą nowatorskie badania naukowe.Wtegorocznej II edycji konkursu kapituła nagrodziła 10 studentek (spośród 100 nadesłanych wniosków konkursowych).

Sponsorzy, w tym przede wszystkim serwis Allegro oraz przyjaciele akcji „Dziewczyny przyszłości”, wśród których była pani prezydentowa Anna Komorowska, a także artyści teatru i filmu, muzycy oraz przedstawiciele show-biznesu, przekazali na stypendia dla laureatów ponad 100 tys. zł.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 19 maja br. w warszawskiej Bibliotece Uniwersyteckiej.

Pierwszą nagrodę – 20 tys. zł i wyjazd na wybraną konferencję naukową w Europie – zdobyła Joanna Filipowska, studentka V roku biologii na Uniwersytecie Jagiellońskim za badania nad komórkami macierzystymi.

Wśród laureatek znalazły się trzy studentki prowadzące badania w dziedzinie polimerów.

II nagrodę otrzymała Aleksandra Fulara – studentka I roku Międzynarodowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego – za pracę: „Forma b2 kwasu poli-L-glutaminowego jako potencjalny nośnik leków przeciwnowotworowych”. Leki przeciwnowotworowe muszą wykazywać małą toksyczność i dobrą rozpuszczalność w warunkach fizjologicznych, a cząsteczki działające terapeutycznie często takich właściwości nie mają. Współczesna chemia i farmakologia poszukują zatem nowych systemów dostarczania leków, aplikując je np.wliposomy albo sprzęgając z inną cząsteczką. Nagrodzony projekt dotyczy badań właściwości formy b2 kwasu poli-L-glutaminowego jako nośnika powszechnie stosowanego leku przeciwnowotworowego – doksorubicyny. Prace badawcze nagrodzonej studentki były publikowane w prestiżowych czasopismach, m.in. w Journal Physical Chemistry.

ICHP - laureatki konkursuWyróżnienie specjalne otrzymała Paulina Anna Ziętek – studentka III semestru studiów magisterskich na kierunku biotechnologii na PolitechniceWarszawskiej za pracę: „Modyfikacje polimerów na potrzeby inżynierii tkankowej”. Celem pracy było opracowanie materiału na bazie poliuretanu odpornego na warunki panujące wewnątrz ludzkiego organizmu, przeznaczonego na pokrycie sztucznego serca. Wytworzony materiał nie może wywoływać odpowiedzi immunologicznej ani powodować stanów zapalnych, musi też gwarantować, że w wyniku jego kontaktu z krwią nie będą tworzyły się skrzepy. Do tej pory nikt jeszcze nie zaprojektował materiału całkowicie odpornego na korozję w warunkach in vivo. Wszystkie znane dotychczas protezy serc bądź zastawki wszczepia się tylko na kilka lat.

Wyróżnienie otrzymała też Paulina Kuźniar – studentka V roku Inżynierii Materiałowej na Politechnice Krakowskiej za pracę: „Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych – zadanie 4.1 Kompozyty na osnowie biodegradowalnej termoplastycznej skrobi i polilaktydu napełniane włóknami naturalnymi na opakowania oraz wyroby dla ogrodnictwa”.

Badania obejmowały właściwości mechaniczne i przetwórcze kompozytów polimerowych z dodatkiem włókien naturalnych oraz ich biodegradowalność. Kompozyty takie znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, m.in.wprzemyśle motoryzacyjnym, budowlanym, elektrycznym, a także w produkcji opakowań. Nagrodzona studentka ma imponujący dorobek naukowy: 13 publikacji w czasopismach naukowych, rozdziały w podręcznikach i monografiach.

zdjęcia pochodzą z witryny: www.nauka.gov.pl