English version
Drukuj

2010

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NA WYSTAWACH MIĘDZYNARODOWYCHZłoty medal z wyróżnieniem i dyplom oraz puchar Ministra Gospodarki RP, wicepremiera Waldemara Pawlaka dla zespołu: dr Maria Zielecka, dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP, inż. Elżbieta Bujnowska, mgr inż. Magdalena Wenda, mgr inż. Blanka Kępska, Krystyna Cyruchin, mgr Anna Pytel za „Sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych o zwiększonej odporności na działanie mikroorganizmów, zwłaszcza do kompozytów polimerowych”. Brussels Innova 2010 (Brussels Eureka), Bruksela, Belgia.


Złoty medal i dyplom oraz dyplom i medal od Krajowego Urzędu ds. Badań Naukowych Ministerstwa Edukacji, Badań Naukowych, Młodzieży i Sportu Rumunii dla zespołu: prof. dr hab. Andrzej Czerwiński, mgr Szymon Obrębowski, dr Zbigniew Rogulski, dr Jan Kotowski (UW) za „Wysokoenergetyczny nowy akumulator ołowiowo-kwasowy”. Brussels Innova 2010 (Brussels Eureka), Bruksela, Belgia.

Złoty medal i dyplom dla zespołu: dr hab. inż. Przemysław Łoś, prof. IChP, dr Aneta Łukomska, mgr Anna Plewka za „Sposób otrzymywania proszków i nanoproszków miedzi i innych metali z elektrolitów odpadowych przemysłu miedziowego i ścieków przemysłowych”. Brussels Innova 2010 (Brussels Eureka), Bruksela, Belgia.


Złoty medal oraz dyplom dla zespołu: doc. dr hab. Izabella Legocka, inż. Ewa Łukaszewska, doc. dr inż. Janusz Kozakiewicz, inż. Elżbieta Bujnowska za "Termoplastyczne, bezrozpuszczalnikowe kleje skrobiowo-uretanowe", Genewa PALEXPO, Szwajcaria.Srebrny medal i dyplom dla zespołu: mgr inż. Anna Wiśniewska, mgr inż. Anna Kulig-Adamiak, mgr inż. Lidia Lewicka, mgr Zbigniew Dąbrowski, mgr Jarosław Kamiński, prof. dr hab. Jacek Cybulski za "Nowe ciecze jonowe o działaniu wielofunkcyjnym", Genewa PALEXPO, Szwajcaria.Brązowy medal i dyplom dla zespołu: dr Maria Zielecka, doc. dr hab. inż. Regina Jeziórska, inż. Elżbieta Bujnowska, Krystyna Cyruchin, mgr Blanka Kępska, mgr Anna Pytel, mgr inż. Magdalena Wenda za "Sposób wytwarzania nanoproszków krzemionkowych o właściwościach biobójczych, zwłaszcza do kompozytów polimerowych", Genewa PALEXPO, Szwajcaria.

Srebrny medal oraz dyplom dla zespołu: prof. dr hab. Andrzej Czerwiński, mgr Szymon Obrębowski, dr Zbigniew Rogulski i dr Jan Kotowski za "Małogabarytowy hybrydowy akumulator kwasowo-ołowiowy", Concours Lépine, Paryż, Francja.

Srebrny medal oraz dyplom dla zespołu: doc. dr hab. Izabella Legocka, mgr inż. Ewa Wierzbicka, dr Talal J. Mohammed Al.-Zahari za "Sposób wzmacniania niskoudarowego polistyrenu", Concours Lépine, Paryż, Francja.

Brązowy medal i dyplom dla zespołu: dr Barbara Świerz-Motysia, doc. dr hab. inż. Regina Jeziórska, doc. dr inż. Zbigniew Wielgosz, Jacek Dzierżawski, mgr Agnieszka Szadkowska za "Wysokiej jakości opakowaniowe materiały biodegradowalne z udziałem skrobi termoplastycznej", Concours Lépine, Paryż, Francja.

Brązowy medal i dyplom dla zespołu: prof. dr hab. Andrzej W. Lipkowski, mgr inż. Katarzyna Kurzepa, mgr inż. Aleksandra Szczucińska, mgr Anna Grabowska, Agnieszka Kalicka za "Otrzymywanie peptydowych nutraceutyków", Concours Lépine, Paryż, Francja.

ODZNACZENIA


Mgr inż. Józef Menes dyrektor IChP został odznaczony Krzyżem Oficerskim Europejskiego Orderu Wynalazczości nadanym przez Europejską Komisję Odznaczeń za zasługi w dziedzinie wynalazczości.Jerzy Prodan został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Wynalazczości Królestwa Belgii nadanym przez Komisję Odznaczeń Belgii za zasługi w dziedzinie wynalazczości.


WYSTAWY KRAJOWE


gold_medal

Złoty medal oraz dyplom dla zespołu: prof. dr hab. Andrzej Czerwiński, mgr Szymon Obrębowski, dr Zbigniew Rogulski, dr Jan Kotowski (UW) za „Nowy akumulator ołowiowo-kwasowy o zwiększonej pojemności”, Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2010.


silvermedal


Srebrny medal i dyplom dla zespołu: mgr inż. Anna Wiśniewska, prof. dr hab. Jacek Cybulski, mgr inż. Anna Kulig Adamiak, mgr inż. Lidia Lewicka, mgr Zbigniew Dąbrowski, mgr Jarosław Kamiński za „Nowe ciecze jonowe o działaniu wielofunkcyjnym”, Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2010.


Srebrny medal i dyplom dla zespołu: dr inż. Osazuwa Osawaru, dr inż. Ewa Śmigiera, prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, dr inż. Antoni Migdał, inż. Andrzej Korpoliński, inż. Mariusz Rogieński, mgr inż. Monika Nemtusiak za projekt: „Konwersja nitrobenzenu do aniliny wodorem otrzymanym w procesie katalitycznego rozkładu metanolu”, Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2010.
Nagroda i dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze (projekt „Modyfikatory do żywic epoksydowych oparte na haloizycie”, twórcy: doc. dr hab. Izabella Legocka, prof. IChP; dr Talal Mohammed Al-Zahari, mgr inż. Ewa Wierzbicka, dr inż. Osasuwa Osawaru), Warszawa, 2010