English version
Drukuj

2015

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NA WYSTAWACH MIĘDZYNARODOWYCH
Złoty medal z wyróżnieniem oraz Grand Prix od Academy of Technical Sciences of Romania dla zespołu: dr hab. Marii Zieleckiej, prof. IChP; mgr inż. Magdaleny Wendy, mgr inż. Katarzyny Suwały, Marka Panasiuka, inż. Elżbiety Bujnowskiej, dr hab. Izabelli Legockiej, prof. IChP; mgr inż. Ewy Wierzbickiej, Krystyny Cyruchin za „Hybrydowe nieorganiczno/organiczne aerożele do zastosowań izolacyjnych”, 64. Targi Wynalazczości Brussels INNOVA 2015, Bruksela, BelgiaZłoty medal oraz nagroda specjalna od ORIGITEA – Institute of Health and Beauty by doctor Mukhina z Rosji dla zespołu: dr inż. Irena Grzywa-Niksińska, doc. dr hab. Izabella Legocka prof. IChP, Małgorzata Machałowska, Alicja Kowiecznikow za „Koncentrat dla roślin – substancje biobójcze z kapusty na naturalnym nośniku”, 64. Targi Wynalazczości Brussels INNOVA 2015, Bruksela, Belgia
Srebrny medal dla zespołu: dr inż. Włodzimierz Ratajczak prof. IChP, mgr inż. Tadeusz Porębski, mgr inż. Tomasz Pajer, mgr inż. Marek Plesnar, dr inż. Zbigniew Wielgosz, mgr Janusz Stasiński, mgr inż. Marzena Talma-Piwowar, mgr inż. Katarzyna Polarczyk, mgr inż. Sławomir Tomzik, Alicja Milczarek za „Przyjazne dla środowiska metody odzysku poreakcyjnych układów katalitycznych”, 64. Targi Wynalazczości Brussels INNOVA 2015, Bruksela, Belgia
Gold MedalZłoty medal dla zespołu: dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP; dr hab. Maria Zielecka, prof. IChP; mgr Agnieszka Szadkowska, inż. Elżbieta Bujnowska, mgr inż. Magdalena Wenda, Krystyna Cyruchin za „Sprytne opakowanie biobójcze”, 67. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków iENA 2015 Pomysły – Wynalazki – Nowe Produkty, Norymberga (Niemcy)Silver MedalSrebrny medal dla zespołu: Izabella Legocka, prof. IChP; mgr inż. Ewa Wierzbicka, dr Elżbieta Wardzińska-Jarmulska, dr inż. Barbara Szczepaniak za „Absorber toksycznego formaldehydu w aminoplastach i fenoplastach”, 67. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków iENA 2015 Pomysły – Wynalazki – Nowe Produkty, Norymberga (Niemcy)
Platinum medal IWIS 2015Platynowy medal oraz Nagroda Specjalna Chinese Innovation & Invention Society (Tajwan) dla zespołu: dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP; dr hab. Maria Zielecka, prof. IChP; mgr Agnieszka Szadkowska, inż. Elżbieta Bujnowska, mgr inż. Magdalena Wenda, Krystyna Cyruchin za „Sprytne opakowanie biobójcze”, IX Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2015, Warszawa, Polska


Gold medal IWIS 2015


Złoty medal z wyróżnieniem dla zespołu dr inż. Stefan Szarlik, mgr inż. Paweł Łysik, dr inż. Agnieszka Górska, mgr inż. Joanna Krakowiak, dr inż. Zbigniew Wielgosz, mgr Janusz Stasiński za „Sposób wytwarzania 2,6-dimetylofenolu”, IX Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2015, Warszawa, Polska


Złoty medal dla zespołu prof. dr hab. Marian W. Sułek, dr inż. Jolanta Janiszewska, inż. Bożenna Mirkowska, mgr inż. Katarzyna Kurzepa za „Kosmetyki o zmniejszonym efekcie drażniącym”, IX Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2015, Warszawa, Polska


gold medal TAIPEIZłoty medal dla zespołu: dr inż. Irena Grzywa-Niksińska, dr hab. Izabella Legocka, prof. IChP; Małgorzata Machałowska, Alicja Kowiecznikow za „Odżywczy biocyd pochodzenia naturalnego”, Międzynarodowa Wystawa Wynalazków (INST) & Technomart, Taipei, Tajwan


silver medal TAIPEI


Srebrny medal oraz Nagroda Specjalna od Chinese Innovation & Invention Society (Taiwan) dla zespołu: dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP; dr hab. Maria Zielecka, prof. IChP; mgr Agnieszka Szadkowska, inż. Elżbieta Bujnowska, mgr inż. Magdalena Wenda, Krystyna Cyruchin za „Inteligentne opakowanie biobójcze dla żywności”, Międzynarodowa Wystawa Wynalazków (INST) & Technomart, Taipei, Tajwan


gold medal MACAU


Złoty medal oraz Nagroda Specjalna Indonezyjskiego Stowarzyszenia Promocji Wynalazczości dla zespołu: dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP; dr inż. Zbigniew Wielgosz, mgr Janusz Stasiński, mgr inż. Sebastian Firlik za „Nowy ekologiczny poli(tlenek fenylenu) o regulowanym ciężarze cząsteczkowym”, Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości i Innowacji, Macau, Chiny


Złoty medal dla zespołu: dr inż. Irena Grzywa-Niksińska, doc. dr hab. Izabella Legocka, prof. IChP, Małgorzata Machałowska, Alicja Kowiecznikow za „Koncentrat dla roślin – substancje biobójcze z kapusty na naturalnym nośniku”, Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości i Innowacji, Macau, Chiny

ICHP - Platynowa nagoda INTARG 2015

Platynowa nagroda Targów oraz medal Rumuńskiego Forum Wynalazców dla zespołu: dr inż. Zbigniew Wielgosz, dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP; mgr Janusz Stasiński, mgr inż. Sebastian Firlik, mgr Sławomir Pawłowski, mgr inż. Katarzyna Suwała za „Sposób otrzymywania poli(tlenku fenylenu) przeznaczonego do zastosowania typu high-tech”, Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2015, Krakówzłoty medal INTARG 2015


Złoty medal dla zepołu: prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, dr inż. Antoni Migdał, mgr inż. Lidia Lewicka, dr inż. Małgorzata Jamróz, dr inż. Włodzimierz Ratajczak, prof. IChP, mgr inż. Marek Plesnar, mgr inż. Paweł Rejewski, dr hab. inż. Robert Brzozowski, prof. IChP za „Wytwórnia monomerów akrylowych z surowców odnawialnych – demo plant”, Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2015, Kraków


Medal brązowy INTARG 2015


Brązowy medal dla zespołu: dr hab. Izabella Legocka, prof. IChP; dr Elżbieta Wardzińska-Jarmulska, mgr inż. Ewa Wierzbicka; Michał Krzyżewski za „Żywice fenolowo-formaldehydowe wolne od toksycznych monomerów”, Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2015, Kraków


Brązowy medal dla zespołu: dr inż. Irena Grzywa-Niksińska, dr hab. Izabella Legocka, prof. IChP, Małgorzata Machałowska, Alicja Kowiecznikow za „Preparat organiczny - środek odżywczy i ochronny dla roślin”, Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2015, Kraków


Złoty medal KIWIE 2015


Złoty medal i nagroda specjalna dra Khaleda Alrasheeda (założyciela i dyrektora zarządzajacego programu INVENTIONS POT, Arabia Saudyjska) dla zespołu: dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP; dr hab. Maria Zielecka, prof. IChP; mgr Agnieszka Szadkowska, inż. Elżbieta Bujnowska, mgr inż. Magdalena Wenda, Krystyna Cyruchin za „Inteligentne opakowania biobójcze"; Korean International Women's Invention Exposition KIWIE 2015, Seul, KoreaBrązowy medal KIWIE 2015


Brązowy medal i nagroda Taiwan Invention & Innovation Industry Association dla zespołu: dr inż. Irena Grzywa-Niksińska, dr hab. Izabella Legocka, prof. IChP; Małgorzata Machałowska, Alicja Kowiecznikow za „Ekopreparat – koncentrat z kapusty do higienizacji", Korean International Women's Invention Exposition KIWIE 2015, Seul, KoreaArchuimedes 2015 złoty medalZłoty medal i dyplom dla zespołu: mgr inż. Sebastian Firlik, prof. dr. hab. inż. Wincenty Skupiński, dr inż. Zbigniew Wielgosz, mgr Janusz Stasiński, mgr inż. Magdalena Żubrowska, mgr Sławomir Pawłowski za „Sposób utleniającej polimeryzacji 2, 6-dimetylofenolu”, XVIII Moskiewski Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES – 2015, Moskwa, Rosjagold_medal


Złoty medal z wyróżnieniem dla zespołu: dr hab. Izabella Legocka, prof. IChP; dr Elżbieta Wardzińska-Jarmulska, mgr inż. Ewa Wierzbicka, inż. Michał Krzyżewski za „Żywice fenolowo-formaldehydowe wolne od toksycznych monomerów”, 43. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków, Genewa, Szwajcaria 2015silver_medal

Srebrny medal oraz nagroda specjalna Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Rumunii dla zespołu: dr inż. Zbigniew Wielgosz, dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP, mgr Janusz Stasiński, mgr inż. Sebastian Firlik za „Sposób wytwarzania poli(tlenku fenylenu) o założonym, regulowanym ciężarze cząsteczkowym”; 43. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków, Genewa, Szwajcaria 2015
Srebrny medal oraz nagrody Instytutu Wynalazców i Badaczy z Iranu oraz Uniwersytetu Stefan cel Mare z Rumunii dla zespołu prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, dr inż. Antoni Migdał, mgr Lidia Lewicka, dr inż. Małgorzata Jamróz za „Półtechniczną wytwórnię monomerów akrylowych z surowców odnawialnych”; 43. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków, Genewa, Szwajcaria 2015
Srebrny medal dla zespołu: dr inż. Irena Grzywa-Niksińska, dr hab. Izabella Legocka, prof. IChP; Małgorzata Machałowska, Alicja Kowiecznikow za „Biopreparat osadzony na haloizycie jako środek odżywczo-ochronny dla roślin”; 43. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków, Genewa, Szwajcaria 2015

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NA WYSTAWACH KRAJOWYCH


Nagroda MNiSW


Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze w roku 2014 dla zespołu w składzie: mgr inż. Michał Zylbersztejn, dr inż. Andrzej Zimowski z IChP oraz mgr inż. Andrzej Kania, mgr inż. Tadeusz Darczuk, mgr Remigiusz Sylwestrowicz, mgr inż. Jacek Cebulski, inż. Marcin Popiołek z Zakładów Azotowych Puławy SA (złoty medal z wyróżnieniem za „Nową metodę dwustopniowego utleniania cykloheksanu na 42. Wystawie Wynalazków w Genewie); XXII Giełda Polskich Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Targach Wynalazczości w 2014 r., Warszawa 2015
Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze w roku 2014 dla zespołu w składzie: dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP; dr inż. Zbigniew Wielgosz; dr hab. Maria Zielecka, prof. IChP; dr inż. Agnieszka Abramowicz, mgr Agnieszka Szadkowska; Jacek Dzierżawski, mgr inż. Robert Komornicki; Teresa Jaczewska i mgr inż. Sebastian Firlik (złoty medal z wyróżnieniem za „Nowy wysokoudarowy poli(tlenek fenylenu) z surowca odnawialnego na Brussels Innova 2014); XXII Giełda Polskich Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Targach Wynalazczości w 2014 r., Warszawa 2015
Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze w roku 2014 dla zespołu w składzie: dr Zbigniew Rogulski i prof. dr hab. Andrzej Czerwiński (złoty medal za Drugie życie baterii na 42. Wystawie Wynalazków w Genewie); XXII Giełda Polskich Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Targach Wynalazczości w 2014 r., Warszawa 2015
Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze w roku 2014 dla zespołu w składzie: dr hab. Maria Zielecka, prof. IChP; dr inż. Zbigniew Wielgosz, dr Dariusz Jamanek i Krystyna Cyruchin (złoty medal za „Nowy efektywny katalizator immobilizowany na powierzchni krzemionki do reakcji alkilacji na 42. Wystawie Wynalazków w Genewie); XXII Giełda Polskich Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Targach Wynalazczości w 2014 r., Warszawa 2015
Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze w roku 2014 dla zespołu w składzie: dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP; dr inż. Zbigniew Wielgosz; dr hab. Maria Zielecka, prof. IChP; dr inż. Agnieszka Abramowicz, mgr Agnieszka Szadkowska, Jacek Dzierżawski, mgr inż. Robert Komornicki; Teresa Jaczewska i mgr inż. Sebastian Firlik (złoty medal z wyróżnieniem za „Wysokoudarowy Poliamid 11 o polepszonej stabilności wymiarów na VIII Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS w Warszawie); XXII Giełda Polskich Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Targach Wynalazczości w 2014 r., Warszawa 2015