English version
Drukuj

2014

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NA WYSTAWACH MIĘDZYNARODOWYCH


złoty medal Brussels 2014


Złoty medal z wyróżnieniem oraz Prize of the Contest Brussels Eureka i Grand Prix od Technical University Cluj-Napoca z Rumunii dla zespołu: dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP; dr inż. Zbigniew Wielgosz; dr inż. Agnieszka Abramowicz; mgr Agnieszka Szadkowska; dr hab. Maria Zielecka, prof. IChP; Jacek Dzierżawski; mgr inż. Robert Komornicki; Teresa Jaczewska; mgr inż. Sebastian Firlik za „Nowy wysoko udarowy poli(tlenek fenylenu) z surowca odnawialnego”, Brussels Innova 2014 (Brussels Eureka!), Bruksela, Belgiamedal srebrny Brussels 20144


Srebrny medal oraz nagroda specjalna od Sarmayeh Sazane Atiyeh Arakhsh International Institute z Iranu dla zespołu: dr hab. Izabella Legocka, prof. IChP; mgr inż. Ewa Wierzbicka; Michał Krzyżewski; dr inż. Barbara Szczepaniak za „Absorbent wolnego formaldehydu w aminoplastach”, Brussels Innova 2014 (Brussels Eureka!), Bruksela, Belgia


Srebrny medal dla zespołu: dr inż. Andrzej Zimowski, mgr inż. Michał Zylbersztejn z IChP oraz inż. Henryk Bajda, mgr inż. Robert Węsek, Kazimierz Kumor, mgr inż. Andrzej Kania, mgr Paweł Piłat z Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA. za „Oczyszczanie siarczanu amonu utworzonego w procesie wytwarzania kaprolaktamu”, Brussels Innova 2014 (Brussels Eureka!), Bruksela, Belgia

Srebrny medal oraz nagrody specjalne od Taiwan Prominent Inventor League oraz organizacji ERiNET (Niemcy) dla zespołu: dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP; dr inż. Zbigniew Wielgosz; dr hab. Maria Zielecka, prof. IChP, dr inż. Agnieszka Abramowicz; mgr Agnieszka Szadkowska; Jacek Dzierżawski; mgr inż. Robert Komornicki; Teresa Jaczewska; mgr inż. Sebastian Firlik – za „Przyjazny dla środowiska wysokoudarowy polioksyfenylen”; 66. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków iENA 2014, Norymberga, Niemcy


Srebrny medal dla zespołu: mgr inż. Michał Zylbersztejn, dr inż. Andrzej Zimowski (IChP) oraz mgr inż. Andrzej Kania, mgr inż. Tadeusz Darczuk, mgr Remigiusz Sylwestrowicz, mgr inż. Jacek Cebulski, inż. Marcin Popiołek (Zakłady Azotowe Puławy SA.) – za „Poprawa selektywności utleniania cykloheksanu”; 66. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków iENA 2014, Norymberga, NiemcySrebrny medal oraz nagroda specjalna (Leading Innovation Award) od International Intellectual Property Network Forum dla zespołu: dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP; dr inż. Zbigniew Wielgosz; dr hab. Maria Zielecka, prof. IChP; dr inż. Agnieszka Abramowicz, mgr Agnieszka Szadkowska; Jacek Dzierżawski, mgr inż. Robert Komornicki; Teresa Jaczewska; mgr inż. Sebastian Firlik - za „Nowy ekologiczny poli(tlenek fenylenu) z materiałów odnawialnych, o wysokiej udarności”, VIII Międzynarodowa Wystawa Wynalazków (INST) & Technomart, Taipei, Tajwan


złoty medal IWIS 2014Złoty medal z wyróżnieniem i dyplom dla zespołu: dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP; dr inż. Zbigniew Wielgosz; dr hab. Maria Zielecka, prof. IChP; dr inż. Agnieszka Abramowicz, mgr Agnieszka Szadkowska; Jacek Dzierżawski, mgr inż. Robert Komornicki; Teresa Jaczewska; mgr inż. Sebastian Firlik za „Wysokoudarowy Poliamid 11 o polepszonej stabilności wymiarów”, VIII Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2014, Warszawa, PolskaSrebrny medal i dyplom oraz medal Glory IFIA (Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych) dla zespołu: dr hab. Izabella Legocka, prof. IChP; mgr inż. Ewa Wierzbicka; dr inż. Barbara Szczepaniak; Michał Krzyżewski za „Żywice mocznikowo-formaldehydowe o zmniejszonej zawartości wolnych monomerów”, VIII Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2014, Warszawa, Polska
Złoty medal i dyplom oraz złoty medal od Chorwackiego Związku Wynalazców i dyplom od Rosyjskiego Stowarzyszenia Wynalazców i Racjonalizatorów dla zespołu: dr hab. Maria Zielecka, prof. IChP; dr inż. Zbigniew Wielgosz, dr Dariusz Jamanek, Krystyna Cyruchin za „Nowy selektywny katalizator procesu alkilacji w złożu fluidalnym”, XVII Moskiewski Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES – 2014, Moskwa, Rosja


Złoty medal Genewa 2014

Złoty medal z wyróżnieniem i dyplom oraz nagroda specjalna National Research Council of Thailand za najlepszy wynalazek zagraniczny dla zespołu: mgr inż. Michał Zylbersztejn, dr inż. Andrzej Zimowski (IChP) oraz mgr inż. Andrzej Kania, mgr inż. Tadeusz Darczuk, mgr Remigiusz Sylwestrowicz, mgr inż. Jacek Cebulski, inż. Marcin Popiołek (Zakłady Azotowe Puławy SA) za „Nową metodę dwustopniowego utleniania cykloheksanu”, 42. Wystawa Wynalazków 2014, Genewa, Szwajcaria


Złoty medal i dyplom dla zespołu: dr hab. Maria Zielecka, prof. IChP; dr inż. Zbigniew Wielgosz, dr Dariusz Jamanek, Krystyna Cyruchin za „Nowy efektywny katalizator immobilizowany na powierzchni krzemionki do reakcji alkilacji”, 42. Wystawa Wynalazków 2014, Genewa, Szwajcaria


Złoty medal i dyplom dla zespołu: dr Zbigniew Rogulski i prof. dr hab. Andrzej Czerwiński za „Drugie życie baterii”, 42. Wystawa Wynalazków 2014, Genewa, SzwajcariaMEDALE I ODZNACZENIA

Krzyż Grand Officer, najwyższy Order Wynalazczości Królestwa Belgii dla dr hab. inż. Reginy Jeziórskiej, prof.IChP, Brussels INNOVA 2014, Bruksela, Belgia

Krzyż Kawalerski Orderu Wynalazczości Królestwa Belgii dla dra inż. Zbigniewa Wielgosza, Brussels INNOVA, Bruksela, Belgia
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA NA WYSTAWACH KRAJOWYCH


Nagroda MNiSW 2014


Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze w 2013 r. dla zespołu w składzie: dr Zbigniew Rogulski, prof. dr hab. Andrzej Czerwiński (złoty medal z wyróżnieniem na 62. Światowej Wystawie Wynalazków, Badań i Nowych Technologii Brussels INNOVA 2013 za „Recykling hydrometalurgiczny zużytych ogniw cynkowo-węglowych i alkalicznych”), XXI Giełda Polskich Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Targach Wynalazczości w 2013 r., Warszawa 2014


Laur Innowacyjności 2014


Srebrny Laur Innowacyjności w kategorii „Ekologia, geodezja i gospodarka wodna” dla Instytutu Chemii Przemysłowej za projekt „Membranowa technologia oczyszczania ścieków z przerobu benzolu koksowniczego”, zrealizowany we współpracy z Petrochemią-Blachownią SA, Ogólnopolski Konkurs im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2014”, Warszawa, Polska