English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Żenkiewicz

Płomieniowe modyfikowanie warstwy wierzchniej wytworów tworzywowych

Polimery 2000, nr 2, 81


Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej wymienionego w tytule zagadnienia. Omówiono ogólne cele procesu modyfikowania warstwy wierzchniej wytworów tworzywowych i na tym tle scharakteryzowano podstawy metody płomieniowej. Przedstawiono uwarunkowania procesu spalania węglowodorów oraz parametry procesu modyfikowania płomieniowego. Dokonano syntetycznej analizy efektów modyfikowania płomieniowego różnych wytworów, w tym głównie wytworów z poliolefin. Uwzględniono przy tym zwłaszcza wpływ modyfikacji polipropylenu na zmiany zawartości tlenu, kąta zwilżania wodą, swobodnej energii powierzchniowej i wytrzymałości złącz adhezyjnych. W podsumowaniu wskazano na zalety metody płomieniowej, uznając, że jest ona komplementarna w stosunku do metody wyładowań koronowych.

Słowa kluczowe: warstwa wierzchnia polimerów, wytrzymałość adhezyjna, płomieniowe modyfikowanie warstwy wierzchniej, polietylen, polipropylen

M. Żenkiewicz (479.1 KB)
Płomieniowe modyfikowanie warstwy wierzchniej wytworów tworzywowych