English version
Drukuj

Modyfikacja polimerów i nowe materiały polimerowe

Tematyka badawcza

Nowe materiały polimerowe:

 • modyfikacja chemiczna i fizyko-chemiczna termo- i duroplastów
 • polimery funkcjonalne; modyfikatory polimerów, modyfikatory mieszalności, nośniki polimerowe

 • hybrydowe napełniacze organiczno/nieorganiczne, ich zastosowanie jako prekursorów polireakcji i modyfikatorów struktury kompozycji polimerowych.


Wykorzystanie surowców odnawialnych do otrzymywania materiałów termoplastycznych stosowanych w:

 • opakowanich
 • klejach
 • półproduktach do materiałów polimerowych.


Termoplastyczne, bezrozpuszczalnikowe kleje typu hot-melt:

 • kleje polikondensacyjne (poliamidowe, poliestrowe)
 • kleje oparte o PP, PE, kopolimery EVA, EEA i kauczuki SIS, SBS i inne
 • kleje stosowane w przemyśle: skórzanym, elektrotechnicznym, budowlanym meblarskim, opakowaniowym i elektronice.


Doświadczenie

– w dziedzinie technologii otrzymywania różnego rodzaju klejów bezrozpuszczalnikowych oraz ich modyfikacji (wdrożenie kilkunastu technologii w przemyśle),

– w zakresie modyfikacji poliolefin ze szczególnym uwzględnieniem polipropylenu oraz modyfikacji napełniaczy mineralnych,

– w zakresie modyfikacji konwencjonalnych tworzyw termoplastycznych w celu uzyskania ekologicznych, przyjaznych dla środowiska materiałów polimerowych,

– modyfikacji polimerów w procesie reaktywnego przetwarzania.


Oferowane technologie


 • Trudnopalne, bezhalogenowe kompozycje z poliolefin stosowane w przemyśle kablowym
 • Kleje typu hot-melt
 • Modyfikatory polimerów i kompozycji polimerowych
 • Modyfikowane napełniacze o strukturze hybrydowej.


Metodyka i wyposażenie badawcze


– Uniwersalny system do badania cech wytrzymałościowych INSTRON 3345 wraz z oprogramowaniem do rejstrowania i przetwarzania danych pomiarowych, w którego skład wchodzi:

 • uniwersalna jednokolumnowa elektromechaniczna maszyna wytrzymałościowa - model stołowy - do badań statycznych i wolnozmiennych o zakresie obciążeń +/- 5 kN, klasa pomiarowa urządzenia 0,5
 • uchwyty pneumatyczne szczękowe do testów rozciągania dla obciążeń do 5 kN. Maksymalna grubość próbek 26 mm
 • stolik do testów 3-punktowego zginania w zakresie obciążeń do 5 kN
 • bezkontaktowy ekstensometr wideo do pomiarów odkształceń wzdłużnych (zakres pomiarowy 500 mm, rozdzielczość pomiarowa 50 mikrometrów).


– Aparat do badania twardości-penetracji (Seba-Penetromet)

– Aparat do nakładania klejów hot-melt firmy Nordson

– Zestaw aparatów do oceny klejów typu PSA (samoprzylepnych)


Kontakt


dr hab. Izabella Legocka, prof. IChP

tel. +48 22 568 26 51
faks +48 22 568 25 64