English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

F. Lembicz

Próba modelowania wybranych właściwości elastomerów multiblokowych

na podstawie badań ultradźwiękowych

Polimery 2000, nr 7-8, 536


Streszczenie

Artykuł dotyczy wybranych elastomerów multiblokowych różniących się budową chemiczną segmentów giętkich opartych na poli(1,2-oksypropylenie) (PO3) lub dimeryzowanym kwasie tłuszczowym (DFA) oraz zawartością sztywnych segmentów poli(tereftalanu butylenu) (PBT) — tabela 1. Omówiono znaczenie pomiarów ultradźwiękowych w badaniach polimerów i na tym tle scharakteryzowano wyniki dotychczasowych własnych ultradźwiękowych badań rozważanych typów elastomerów. Przedstawiono przy tym przebiegi zależności prędkości ultradźwięków (rys. 11, tłumienia ultradźwięków (rys. 2) oraz tangensa kąta stratności (rys: 5 i 6) od temperatury.

Zaproponowano i przedyskutowano możliwość stworzenia modelu elastomeru opartego na addytywności właściwości fazy miękkiej i fazy sztywnej (rys. 4). W celu uwidocznienia procesów relaksacyjnych elastomeru, zazwyczaj opisywanych na podstawie wyników badań metodą DMTA (dynamicznej analizy termomechanicznej) o małej częstotliwości, podjęto też próbę oszacowania takich właściwości wyłącznie na podstawie wyników badań ultradźwiękowych. Wobec prostoty przyjętego modelu, uzyskane wyniki można ocenić jako zakończone umiarkowanym powodzeniem zarówno pod względem możliwości modelowania, jak i oceny właściwości.


Słowa kluczowe: multiblokowe elastomery termoplastyczne, badania ultradźwiękowe, procesy relaksacyjne, struktura elastomerów, modelowanie właściwości

F. Lembicz (674.1 KB)
Próba modelowania wybranych właściwości elastomerów multiblokowych na podstawie badań ultradźwiękowych