English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Lewandowski, K. Wilczyński


Uogólniony model uplastyczniania tworzyw polimerowych w procesie wytłaczania
Polimery 2018, nr 6, 444

DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.6.5

Streszczenie

Przedstawiono uogólnioną metodę modelowania uplastyczniania tworzyw polimerowych w procesie wytłaczania, niezależną od sposobu wytłaczania i niewymagającą znajomości mechanizmu uplastyczniania. Proponowana metoda polega na modelowaniu przepływu dwufazowego (płyn/ciało stałe) jako przepływu jednofazowego, w którym materiał występuje w stanie stałym lub płynnym, w zależności od warunków przepływu. Zastosowano równanie reologiczne Crossa-WLF (Williamsa-Landela-Ferry’ego), umożliwiające zdefiniowanie tworzywa w stanie stałym jako płynu o dużej lepkości, natomiast tworzywa w stanie uplastycznionym jako płynu o małej lepkości. Zagadnienie rozwiązywano w odniesieniu do wytłaczania jednoślimakowego, z założeniem przepływu nienewtonowskiego, trójwymiarowego, nieizotermicznego, z zastosowaniem narzędzi obliczeniowej mechaniki płynów (ang. CFD, Computational Fluid Dynamics). Przebieg uplastyczniania był definiowany przez rozkład temperatury płynu, wyznaczający obszar ciała stałego i obszar płynu.


Słowa kluczowe: modelowanie, wytłaczanie, uplastycznianie tworzywa
e-mail: k.wilczynski@wip.pw.edu.pl
A. Lewandowski, K. Wilczyński (871.4 KB)
Uogólniony model uplastyczniania tworzyw polimerowych w procesie wytłaczania