English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. P. Szewczykowski, Ł. Skarżyński

Zastosowanie mikrotomografii komputerowej do analizy struktury materiałów polimerowych (j. ang.)

Polimery 2019, nr 1, 12


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.1.2

Streszczenie

Przedstawiono zastosowanie mikrotomografii komputerowej do bezinwazyjnej analizy struktury wewnętrznej materiałów polimerowych. Zwiększenie możliwości zastosowania polimerów w różnych branżach, takich jak: motoryzacja, budownictwo i opakowania, napędza rozwój światowego rynku przetwórstwa polimerów. Kontrola struktury materiałów, mającej ogromny wpływ na właściwości mechaniczne kompozytów polimerowych, jest bardzo istotna. Przedstawiona metoda mikrotomografii komputerowej, służąca ulepszeniu procesu wytwarzania komponentów o jak najkorzystniejszych właściwościach, jest idealnym narzędziem do analizy mikrostruktury materiałów polimerowych ze względu na ich złożoną budowę, kształt oraz liczbę porów zawartych w strukturze materiału (niestykających się z jego powierzchnią zewnętrzną). Podano przykłady dwu- i trójwymiarowej analizy mikrostruktury wybranych materiałów polimerowych z zastosowaniem mikrotomografii komputerowej.


Słowa kluczowe: mikrostruktura, badanie bezinwazyjne, materiały polimerowe, mikrotomografia komputerowa
P. P. Szewczykowski, Ł. Skarżyński (827 KB)
Zastosowanie mikrotomografii komputerowej do analizy struktury materiałów polimerowych (j. ang.)