English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Lista recenzentów czasopisma "Polimery" (2014)

Prof. dr hab. Osman Achmatowicz — Polska Akademia Nauk, Warszawa

Prof. Elham Mohamed Ahmed — National Research Center, Dokki — Giza, Egipt

Prof. Spiros H. Anastasiadis — Institute of Electronic Structure and Laser, Heraklion, Grecja

Prof. Takao Aoyagi — National Institute for Materials Science, Tsukuba, Japonia

Dr. Maridass Balasubramanian — University of Toronto, Kanada

Prof. Karol Balog — Slovak University of Technology in Bratislava, Słowacja

Prof. Adela Medovic Baralic — University of Belgrade, Serbia

Dr hab. inż. Andrzej Bernasik — Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Dr Amir Bhat — University Technologi Petronas, Perak, Malezja

Dr hab. inż. Dariusz Bieliński, prof. PŁ — Politechnika Łódzka

Prof.dr hab. inż. Andrzej K. Błędzki — Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Prof.dr hab. inż. Elżbieta Bociąga — Politechnika Częstochowska

Dr Zbigniew Bończa-Tomaszewski — Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa

Prof. dr hab. inż. Michał Bratyczak — Politechnika Lwowska, Ukraina

Dr hab. Jan Broda, prof. ATH — Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała

Prof. Witold Brostow — University of North Texas, Denton, USA

Dr inż. Piotr Bujło — Instytut Elektrotechniki, Warszawa

Dr. Ugis Cabulis — Uniwersytet Wileński, Litwa

Prof. dr hab. inż. Julian Chojnowski — Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź

Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja — Uniwersytet Opolski

Prof.dr hab. inż. Bogusław Czupryński — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prof. Martin Danko — Polymer Institute, SAS, Bratysława, Słowacja

Dr hab. inż. Janusz Datta — Politechnika Gdańska

Prof. Jurij M. Dedkov — Moscow State Regional University, Moskwa, Rosja

Prof. dr hab. David Djurado — Commisariat a l’EnergieAtomique (CEA), Grenoble, Francja

Prof. Elham Mohamed El-Sabbagh — National Research Center, Dokki-Giza, Egipt

Prof.dr hab. inż. Józef Flizikowski — Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Dr inż. Łukasz Figiel — Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk — Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Henryk Galina — Politechnika Rzeszowska

Prof. dr hab. inż. Andrzej Gałęski — Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź

Prof. dr hab. Józef Garbarczyk — Politechnika Poznańska

Prof. dr hab. Barbara Gawdzik — Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Prof. Ismaeil Ghasemi — Iran Polymer and Petrochemical Institute, Teheran, Iran

Prof. Md Obaidullah Hannan — Khulna University, Bangladesz

Dr hab. inż. Maciej Heneczkowski, prof. PRz — Politechnika Rzeszowska

Prof. dr hab. Zbigniew Hubicki — Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Prof. Ivan Hudec — Slovak University of Technology in Bratislava, Słowacja

Dr hab. Jarosław Janicki, prof. ATH — Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Prof. dr hab. inż. Bolesław Jurkowski — Politechnika Poznańska

Prof.dr hab. inż. Jacek Kaczmar — Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Halina Kaczmarek — Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. Mohammad Karrabi — Iran Polymer and Petrochemical Institute, Teheran, Iran

Dr inż. Adam Kiersnowski — Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Stanisław Kłosowicz — Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Prof. dr hab. Marek Kowalczuk — Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze

Dr hab. inż. Maciej Kozak, prof. UAM — Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz, prof. IChP — Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa

Prof. dr hab. inż. Marek A. Kozłowski — Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Piotr Król — Politechnika Rzeszowska

Prof. dr Wacław Królikowski — Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Prof. dr hab. Przemysław Kubisa — Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi

Dri nż. Stanisław Kuciel — Politechnika Krakowska

Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski — Politechnika Lubelska

Prof. Nataliya Kutsevol — National Taras Shevchenko University, Kijów, Ukraina

Dr inż. Konrad Kwiatkowski — Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dr Ryszard Kwiatkowski — Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała

Prof. Philippe Lecomte — University Liége, Belgia

Prof. dr hab. Andrzej Lipkowski — Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa

Dr hab. Jacek Lipok, prof. UO — Uniwersytet Opolski

Prof. dr hab. inż. Sylwia Łabużek — Uniwersytet Śląski, Katowice

Prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny — Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Dr hab. inż. Hieronim Maciejewski, prof. UAM — Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr inż. Jacek Magryta — Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska — Politechnika Warszawska

Prof. Halina Marszalok — Lviv Polytechnic University, Ukraina

Prof. dr hab. inż. Andrzej Mianowski — Politechnika Śląska, Gliwice

Prof. dr hab. Maria Mucha — Politechnika Łódzka

Dr Eva Nezbedova — Brno University Technology, Czechy

Dr Jacek Nizioł — Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Dr hab. inż. Joanna Paciorek-Sadowska, prof. UKW — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prof. dr hab. inż. Paweł Parzuchowski — Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Jacek Pigłowski — Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Stanisław Pikus — Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. inż. Ewa Piórkowska-Gałęska — Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź

Prof. dr hab. Kazimierz Piszczek — Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Dr hab. inż. Aleksander Prociak, prof. PK — Politechnika Krakowska

Dr hab. inż. Andrzej Pusz, prof. PŚl. — Politechnika Śląska, Gliwice

Dr hab. inż. Stanisław Rabiej, prof. ATH — Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Prof. Harry Reynaers — Catholic University of Leuven, Belgia

Prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki — Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec — Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dr hab. inż. Joanna Ryszkowska, prof. PW — Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Władysław Rzymski — Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. inż. Ewa Schab-Balcerzak — Uniwersytet Śląski, Katowice

Dr Tom Scherzer — Leibniz Institute of Surface Modyfication, Lipsk, Niemcy

Prof. dr hab. Stanisław Słomkowski — Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź

Dr hab. Aleksander Sobolewski — Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze

Dr Robert Socha — Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Spychaj — Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dr hab. inż. Józef Stabik, prof. PŚl. — Politechnika Śląska, Gliwice

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Stańczyk — Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź

Prof. Norbert Stribeck – Universitat Hamburg, Niemcy

Dr hab. inż. Marcin Struszczyk — Politechnika Łódzka

Prof. Oleh Suberlak — Lviv Polytechnik National University, Ukraina

Dr hab. inż. Marek Szostak — Politechnika Poznańska

Dr hab. inż. Czesław Ślusarczyk, prof. ATH — Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała

Dr Sandrine Therias — Institut de Chimie de Clermont-Ferrand (ICCF), Francja

Dr hab. Barbara Trzebicka, prof. CMPW PAN — Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze

Prof. Anna Ujhelyiova — Slovak University of Technology in Bratislava, Słowcja

Prof. dr hab. Jacek Ulański — Politechnika Łódzka

Prof. Tomas Vlcek — University of Pardubice, Czechy

Dr hab. inż. Michał Wieczorowski, prof. PP — Politechnika Poznańska

Prof.dr hab. inż. Krzysztof Wilczyński — Politechnika Warszawska

Prof.dr hab. inż. Gabriel Wróbel — Politechnika Śląska, Gliwice

Dr hab. Maria Zielecka, prof. IChP — Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa

Prof. Yuncan Zhang — University of Technology, Nanjing, Chiny

Prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz — Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prof. dr hab. inż. Danuta Żuchowska — Politechnika Wrocławska