English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Lista recenzentów czasopisma „Polimery" (2012)

Prof. dr hab. inż. Ewa Andrzejewska − Politechnika Poznańska

Dr inż. Ewa Białecka-Florjańczyk – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Biela – Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź

Dr hab. inż. Marek Bieliński, prof. UTP − Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Dr inż. Krzysztof Biernat – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Prof. dr hab. inż. Andrzej K. Błędzki − Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Bociąga − Politechnika Częstochowska

Prof. dr hab. inż. Michał Bodzek – Politechnika Śląska, Gliwice Dr hab. inż. Georg Broza − Technische Universität Hamburg-Harburg, Niemcy

Dr hab. Bogumił Brycki, prof. UAM – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr inż. Jerzy Chruściel – Politechnika Łódzka

Dr inż. Wiesława Ciesińska – Politechnika Warszawska, Płock

Prof. dr hab. Inż. Marek Cypryk − Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź

Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja – Uniwersytet Opolski

Dr hab. inż. Piotr Czub – Politechnika Krakowska

Prof. dr hab. inż. Bogusław Czupryński – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prof. dr hab. Andrzej Dworak − Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze

Prof. dr hab. inż. Michał Fedoryński – Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk − Politechnika Warszawska

Professor Jozsef Gal – University of Szeged, Węgry

Prof. dr hab. inż. Henryk Galina − Politechnika Rzeszowska

Prof. dr hab. inż. Andrzej Gałęski – Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź

Dr inż. Marek Gliński – Politechnika Warszawska

Professor Bluma Guenther Soares – Universidade Federal do Rio de Janerio, Brazylia

Prof. dr hab. inż. Józef T. Haponiuk – Politechnika Gdańska

Prof. dr hab. inż. Maciej Heneczkowski – Politechnika Rzeszowska

Profesor Salvatore Iannace -- Università degli Studi di Napoli Federico II, Neapol, Włochy

Dr hab. Jarosław Janicki, prof. ATH − Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Dr hab. inż. Helena Janik, prof. nadzw. PG – Politechnika Gdańska

Prof. dr hab. inż. Tomasz Jankowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP − Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa

Dr hab. inż. Małgorzata Kabsch-Korbutowicz, prof. nadzw. PWr – Politechnika Wrocławska

Dr Beata Kłopotek – Ministerstwo Środowiska, Warszawa

Professor Ken Kojio – University Nagasaki, Japonia

Prof. dr hab. inż. Bożena Kolarz – Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny – Politechnika Śląska, Gliwice

Prof. dr hab. Marek Kowalczuk – Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze

Dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz, prof. IChP − Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa

Dr hab. inż. Marek A. Kozłowski, prof. PWr − Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Piotr Król − Politechnika Rzeszowska

Prof. dr hab. Wacław Królikowski – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dr inż. Stanisław Kuciel − Politechnika Krakowska

Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski − Politechnika Lubelska

Dr hab. Anna Kultys – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. inż. Sylwia Łabużek – Uniwersytet Śląski, Katowice

Prof. dr hab. inż. Jan Łukaszczyk – Politechnika Śląska, Gliwice

Dr hab. inż. Hieronim Maciejewski, prof. UAM – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr inż. Jacek Magryta – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników,

Oddział Zamiejscowy Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

Prof. dr hab. Michał Małachowski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom

Dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik, prof. UW – Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Maria Mucha – Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Ochal – Politechnika Warszawska

Dr hab. inż. Aleksandra Olma, prof. PŁ – Politechnika Łódzka

Professor Stefan Oprea – Institute of Macromolecular Chemistry Petru Poni, Rumunia

Prof. dr hab. inż. Jerzy Osiński – Politechnika Warszawska

Dr hab. inż. Maciej Paczuski, prof. PW – Politechnika Warszawska, Płock

Dr inż. Wanda Parasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

Prof. Juliusz Penrak – Politechnika Poznańska

Prof. Robert Pelton – McMaster University, Kanada

Prof. dr hab. inż. Wojciech Piątkiewicz – Politechnika Warszawska

Dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, prof. PK − Politechnika Krakowska

Prof. dr hab. inż. Jacek Pigłowski – Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Marzena Półka – Wyższa Szkoła Pożarnicza, Warszawa

Dr hab. Aleksander Prociak, prof. PK – Politechnika Krakowska

Dr Magdalena Rogulska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki − Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec − Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dr inż. Joanna Ryszkowska − Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Władysław Rzymski − Politechnika Łódzka

Prof. Wenfang Shi − University of Science & Technology of China, Chiny

Prof. dr hab. inż. Robert Sikora − Politechnika Lubelska

Prof. dr hab. inż. Wincenty Skupiński − Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa

Prof. dr hab. inż. Stanisław Słomkowski − Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź

Professor Juris Smirnovs – Riga Technical University, Łotwa

Dr inż. Joanna Sołtysiak − Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Spychaj − Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Stańczyk – Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź

Prof. dr hab. inż. Ryszard Steller – Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński − Politechnika Poznańska

Professor Olech Suberlak – Lviv Polytechnik National University, Lwów, Ukraina

Dr inż. Joanna Szumilewicz – Politechnika Łódzka

Prof. Lars Wagber – Royal Institute of Technology, Szwecja

Dr hab. Ewa Witek − Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Dr inż. Maria Władyka-Przybylak, prof. IWNiRZ – Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań

Prof. dr Fernando Wypych – Federal University of Paraná, Brazylia

Dr hab. Andrzej Wrzyszczyński − Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Prof. dr hab. inż. Marian Zaborski – Politechnika Łódzka

Dr Stanisław Zajchowski − Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Dr hab. Maria Zielecka, prof. IChP − Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa

Prof. dr hab. inż. Zofia Żakowska − Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz − Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prof. dr hab. inż. Danuta Żuchowska − Politechnika Wrocławska