English version
Drukuj

Laboratorium Procesów Katalitycznych

Kierownik

mgr inż. Włodzimierz Wójcik

tel. +48 22 568 20 19

+48 22 568 20 22


Tematyka badawcza

  • Procesy odwodornienia lekkich węglowodorów alifatycznych (C3, C4)
  • Uwodornienie węglowodorów alkiloaromatycznych
  • Procesy katalityczne w układach wielofazowych w warunkach podwyższonego ciśnienia i temperatury; skala laboratoryjna i półtechniczna.


Doświadczenie

  • Technologia wytwarzania węglowodorowych rozpuszczalników izoparafinowych
  • Opracowanie procedury badań aktywności katalizatorów do odwodorniania węglowodorów alifatycznych


Metodyka i wyposażenie badawcze

  • laboratoryjna aparatura ciśnieniowa, wyposażona w reaktory ze złożem stacjonarnym (poj. 100 ml);
  • reaktor bezgradientowy Berty'ego, służący do badania kinetyki reakcji w fazie gazowej (poj. złoża katalitycznego do 400 ml);
  • wielkolaboratoryjna instalacja ciśnieniowa wyposażona w reaktory rurowe o pojemności od 1000 do 3000 ml;
  • wielkolaboratoryjna instalacja przeznaczona do badania procesu odwodornienia węglowodorów pod niskim ciśnieniem;
  • system sterowania rozproszonego o charakterze modułowym - system automatyki przemysłowej FALCON-NET - wykorzystywany do obsługi ww. instalacji.