English version
Drukuj

Laboratorium POLMATIN

Kierownik

dr hab. inż. Przemysław Łoś, prof. IChP
tel. +48 22 568 20 61
Laboratorium Pomatin

Centrum Kompetencji Nowoczesnych Materiałów Polimerowych o Znaczeniu Przemysłowym POLMATIN zrealizowało projekt pt. "Utworzenie i wyposażenie laboratorium badawczego nanomateriałów i nowoczesnych materiałów polimerowych o znaczeniu przemysłowym. Laboratorium POLMATIN", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP) Działanie 1.4: Wzmocnienie współpracy gospodarczej między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką.

Utworzone w ramach projektu nowoczesne laboratorium może wykonywać usługi laboratoryjne i badawcze na rzecz przedsiębiorstw (w tym MŚP) działających przede wszystkim w obszarze chemii i nowoczesnych materiałów polimerowych oraz IChP w zakresie prac rozwojowych niezbędnych do opracowywania innowacyjnych technologii materiałów polimerowych.


Tematyka badawcza
Usługi analityczne