English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Bociąga, R. Sikora

Kryteria podobieństwa przepływów tworzyw polimerowych w zimnych kanałach

form wtryskowych

Polimery 2004, nr 1, 36


Streszczenie

W procesie wtryskiwania ważną rolę odgrywają zjawiska reologiczne i cieplne, zatem w badaniach modelowych wtryskiwania muszą być spełnione warunki podobieństwa odnoszące się do przepływów oraz zjawisk cieplnych. Dlatego też wyznaczono wartości liczb kryterialnych: Reynoldsa, Pecleta, Prandtla oraz Nusselta, często wykorzystywanych w badaniach modelowych i rzeczywistych przepływu tworzywa termoplastycznego w kanałach formy wtryskowej. Symulując przepływ PE-HD wykazano istotne róznice w wartościach tych liczb w przekroju poprzecznym kanału kołowego. Róznice te należy uwzględniać w przypadku zastosowania liczb kryterialnych do oceny warunków podobieństwa przepływów tworzyw polimerowych w kanałach narzędzi przetwórczych.


Słowa kluczowe: kanały formy wtryskowej, przepływ tworzywa polimerowego, polietylen dużej gęstości, liczby kryterialne

E. Bociąga, R. Sikora (1.74 MB)
Kryteria podobieństwa przepływów tworzyw polimerowych w zimnych kanałach form wtryskowych