English version
Drukuj

Ocena właściwości użytkowych w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych

Wykonujemy badania aplikacyjne kosmetyków i produktów chemii gospodarczej, w celu potwierdzenia ich skuteczności i efektywności działania. Na wybrane oznaczenia posiadamy akredytację PCA AB113.


1. Badanie porównawcze kosmetyków i produktów chemii gospodarczej.


2. Badanie kosmetyków myjących i produktów chemii gospodarczej z grupy detergentów ze szczególnym uwzględnieniem właściwości drażniących:

• oznaczenie działania drażniącego metodą Kjeldahla (liczba zeinowa).


3. Określenie lipofilowości związku a tym samym zdolności do przenikania przez warstwę rogową naskórka (współczynnik podziału n-oktanol/woda log Po/w).


4. Ocena właściwości użytkowych

• Środki piorące:

- ocena działania piorącego w warunkach rzeczywistych,

- badanie zdolności piorącej, inkrustacji, spadku wytrzymałości na rozerwanie, zaszarzenia, zażółcenia, skurczu, przebarwiania, utrzymania białości, zmiękczania pranych wyrobów

• Płynne środki do mycia naczyń:

- badanie zdolności myjącej testem IKW i zdolności emulgowania tłuszczów

• Środki do mycia sanitariatów:

- badanie zdolności rozpuszczania kamienia wodnego

• Mleczka i proszki czyszczące:

- badanie zdolności myjącej i uszkadzania powierzchni.

• Wybielacze tlenowe i chlorowe:

- badanie zdolności wybielania,

- ocena stopnia uszkodzenia włókna, odbarwiania kolorów, zażółcenia.

• Środki do płukania tkanin:

- badanie efektu zmiękczania, eliminacji elektryczności statycznej,

- zmiany białości wyrobów,

- ocena zdolności do wchłaniania wilgoci

• Środki do mycia szyb:

- badanie zdolności usuwania brudu, suchej masy, zawartości alkoholu.


5. Badanie biodegradacji całkowitej związków organicznych, w tym detergentów:

• badanie biodegradacji całkowitej metodą respirometrii manometrycznej,

• badanie biodegradacji całkowitej metodą pomiaru ubytku rozpuszczonego węgla organicznego (RWO),

• badanie stopnia hamowania oddychania osadu czynnego,

• oznaczenie chemicznego zużycia tlenu (ChZT),

• oznaczenie rozpuszczonego węgla organicznego (RWO)