English version
Drukuj

Badania fizykochemiczne

Wykonujemy szeroki zakres badań fizykochemicznych, obejmujący:

 • ocenę organoleptyczną (wygląd, barwa, zapach, konsystencja),
 • oznaczenie pH,
 • pomiar gęstości,
 • testy rozpuszczalności,
 • oznaczenie lepkości dynamicznej i kinematycznej,
 • oznaczenie właściwości pianotwórczych i trwałości piany,
 • pomiar napięcia powierzchniowego,
 • oznaczenie zdolności emulgowania tłuszczów,
 • oceną jednorodności emulsji kosmetycznych i farmaceutycznych, pomiar wielkości fazy rozproszonej,
 • testy stabilności: stabilność termiczna, mechaniczna (testy magazynowe i wirówkowe),
 • badanie zmian lepkości przyspieszonym testem starzenia,
 • testy starzeniowe prowadzone w celu np. oszacowania terminu ważności, nadania PAO (komory starzeniowe),
 • oznaczenie zawartości wody,
 • oznaczenie liczby kwasowej i zmydlania wydzielonych substancji woskowo-tłuszczowych,
 • określenie odporności na zmiany oksydacyjne,
 • oznaczenie suchej pozostałości,
 • oznaczenie ciężaru nasypowego,
 • pomiar średniej szybkości wypływu,
 • oznaczenie roztwarzalności preparatu w wodzie,
 • oraz inne badania wykonywane na zleceniem Klienta.