English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Zubrowska, R. Masirek, E. Piorkowska, L. Pietrzak

Struktura oraz termiczne i mechaniczne właściwości kompozytów polipropylenu

z nano- i mikro-diamentami (j. ang.)

Polimery 2015, nr 5, 331


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.331


Streszczenie

Badano wpływ proszków diamentowych na właściwości izotaktycznego polipropylenu (PP). Wytworzono kompozyty PP zawierające 0,2—5 % mas. proszków ośrednich rozmiarach cząstek wzakresie od 100 nm do 1 µm oraz zbadano ich strukturę i właściwości. W każdym przypadku dyspersja napełniacza zależała od rozmiarów ziaren iich zawartości wkompozycie. Obecność napełniaczy wywołała podwyższenie, maksymalnie o kilka stopni Celsjusza, temperatury krystalizacji matrycy polipropylenowej. Moduł sprężystości kompozytów zwiększał się wraz ze zwiększeniem zawartości napełniacza (maksymalnie o 40 %). Odporność na zerwanie udarowe kompozytów z proszkami o ziarnach wielkości 1µm oraz pozostałych kompozytów z zawartością napełniaczy wynoszącą 0,2 % mas., wzrosła, maksymalnie o 30 %. Naprężenie na granicy plastyczności kompozytów nie uległo zmniejszeniu, została też utrzymana dobra ciągliwość. W większości przypadków wydłużenie przy zerwaniu przekroczyło 1000%. W trakcie badania odkształconych próbek stwierdzono, że podczas jednoosiowego rozciągania zachodziło oddzielanie się ziaren napełniaczy od matrycy polipropylenowej.
Słowa kluczowe: izotaktyczny polipropylen, kompozyty, proszki diamentowe, właściwości mechaniczne
e-mail: epiorkow@cbmm.lodz.pl
A. Zubrowska, R. Masirek, E. Piorkowska, L. Pietrzak (650.3 KB)
Struktura oraz termiczne i mechaniczne właściwości kompozytów polipropylenu z nano- i mikro-diamentami (j. ang.)