English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Szczegot, Z. Flisak, I. Sibelska, B. Dawidowska-Marynowicz

Katalizatory i proces koordynacyjnej polimeryzacji etylenu – eksperyment i teoria

Polimery 2004, nr 7-8, 498


Streszczenie

Badania eksperymentalne i teoretyczne koordynacyjnej polimeryzacji etylenu przeprowadzono wobec katalizatorów otrzymanych z prekursorów – kompleksów halogenków Ti, Zr, Hf, V z organicznymi zasadami Lewisa, nośnika magnezowego [MgCl2(THF)2] i związków glinoorganicznych. Określono zależność pomiędzy rodzajem halogenków w prekursorze a aktywnością katalizatora wanadowego. Ustalono profile energetyczne reakcji insercji i terminacji (ß-eliminacji) oraz przeniesienia atomu wodoru ß. Obliczone wartości barier insercji, a także energii wiązania etylenu do centrum aktywnego dobrze korelują z wynikami polimeryzacji. Stwierdzono występowanie w centrach aktywnych oddziaływań agostycznych, które odgrywają istotną rolę w stabilizacji wiązania metal przejściowy-węgiel. W katalizatorach tytanowo-magnezowych z ligandami tlen-donorowymi (tetrahydrofurfurolem, jego anionem lub z eterem dimetylowym glikolu etylenowego) wykazano możliwość przekształcenia bidentnych ligandów tlen-donorowych w ligandy monodentne, co może mieć kluczowe znaczenie dla aktywności tych katalizatorów. Zaproponowano struktury centrów aktywnych w badanych katalizatorach oraz na drodze teoretycznej wykazano korzystny wpływ nośnika na ich aktywność.


Słowa kluczowe: koordynacyjna polimeryzacja etylenu, kompleksy halogenków Ti, Zr, Hf i V, ligandy tlen-donorowe, nośnik magnezowy, reakcje insercji i terminacji, profile energetyczne, aktywność katalityczna

K. Szczegot, Z. Flisak, I. Sibelska, B. Dawidowska-Marynowicz (1.07 MB)
Katalizatory i proces koordynacyjnej polimeryzacji etylenu – eksperyment i teoria