English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Marzec 2018

5–6 marca 2018 r., Berlin, Niemcy

3rd Annual Conference and Expo on Biomaterials

Organizator: Conferenceseries Ltd.

Tematyka: Konferencja i wystawa poświęcona postępom w zakresie wytwarzania i przetwarzania biomateriałów. Wykorzystanie biomateriałów w inżynierii tkankowej i medycynie regeneracyjnej. Drukowanie w 3D materiałów biologicznych. Materiały stosowane w bionanotechnologii.

Informacje: http://biomaterials.conferenceseries.com/market-analysis/6–8 marca 2018 r., Kolonia, Niemcy

The International Conference and Exhibition for Polymers in Wire & Cable, Cables 2018

Organizator: Applied MarketInformation Ltd. (AMI)

Tematyka: Surowce,maszyny i urządzenia do produkcji materiałów polimerowych stosowanych w procesie wytwarzania przewodów i kabli.

Informacje: www.amiplastics-na.com/events/Event.aspx?code=C860&sec=8679


22–23 marca 2018 r., Barcelona, Hiszpania

Polymers: Design, Functionand Application

Organizator: Platform for peer-reviewed, scientific open-access journalsMDPI

Tematyka: Inżynieria i chemia polimerów, nanotechnologia, kompozyty, przetwarzanie materiałów polimerowych, biomateriały, modelowanie procesów technologicznych (teoria i praktyka), charakterystyka i najnowocześniejsze zastosowania materiałów polimerowych.

Informacje: polymers2018@mdpi.com26–27 marca 2018 r., Madryt, Hiszpania

20th International Conference on Bioinspired Polymers and Composites (ICBPC 2018)

Organizator: World Academy of Science, Engineering and Technology WASET

Tematyka: Surowce naturalne, ich modyfikacja i zastosowanie w syntezie biopolimerów.

Funkcjonalizacja i uplastycznienie polimerów naturalnych i ich pochodnych. Nanocząstki polimerowe i biodegradowalne surfaktanty wykorzystywane w ukierunkowanym podawaniu leków. Degradacja, biodegradacja, biodeterioracja, kompostowanie i modyfikacja enzymatyczna biopolimerów. Metody fizycznej i mikrobiologicznej oceny folii z polimerów naturalnych.
Informacje: www.waset.org/conference/2018/03/madrid/ICBPC


26–28 marca 2018 r., Wiedeń, Austria

3rd Edition of International Conference and Exhibition on Polymer Chemistry

Organizator: Euroscicon Ltd.

Tematyka: Konferencja poświęcona chemii polimerów ze szczególnym uwzględnieniem metod syntezy polimerów o zaprojektowanej strukturze, otrzymywania biopolimerów na bazie polisacharydów i kwasów polinukleinowych oraz najnowocześniejszym metodom jakościowej i ilościowej analizy polimerów. Nowe metody syntezy biodegradowalnych biotworzyw (wykonanych bez stosowania produktów petrochemicznych).

Informacje:http://polymerchemistry.euroscicon.com/29 marca–1 kwietnia 2018 r., Chengdu, Chiny

3nd International Conference on Materials Science and Nanotechnology (ICMSNT 2018)

Organizator: Hong Kong Society of Mechanical Engineers, Southwest Jiaotong University, Auckland University of Technology and Swinburne University of Technology

Tematyka: Zaawansowane materiały funkcjonalne, nanosensory, innowacyjne procesy produkcyjne. Nanodruty, nanopręty, grafen i nanorurki węglowe. Materiały elektroceramiczne, ekologiczne i elastyczne materiały elektroniczne oraz materiały fotoniczne. Nowe techniki wytwarzania i badania nanomateriałów

Informacje:www.icmsnt.org/