English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Lipiec 2017

2–6 lipca 2017 r., Cambridge, Wlk. Brytania

12th International Symposium on Macrocyclicand Supramolecular Chemistry

Organizator: Applied Market Information Ltd.

Tematyka:Polimery supramolekularne. Materiały supramolekularne i biosupramolekularne. Kataliza supramolekularna.

Informacje:http://rsc.li/1kXTMPX


2–7 lipca 2017 r., Lyon, Francja

European Polymer Federation Congress 2017

Organizator: European Polymer Federation, French Polymer Society oraz Université de Lyon

Tematyka: Nowe metody polimeryzacji i kontrolowania architektury makromolekuł. Chemia polimerów koloidalnych i związków międzyfazowych. Monomery ze źródeł odnawialnych, polimery ekologiczne i biochemiczne. Energooszczędne procesy otrzymywania materiałów polimerowych. Analiza cyklu życia polimerów. Zanieczyszczenie środowiska cząstkami polimerowymi. Zastosowanie polimerów w elektronice, w nanomedycynie i biohybrydach. Najnowsze metody charakterystyki polimerów.

Informacje: https://epf-2017-lyon.sciencesconf.org


9–14 lipca 2017 r., São Paulo, Brazylia

46th IUPAC World Chemistry Congress IUPAC-2017

Organizator: International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) i Sociedade Brasileira de Química

Tematyka: Polimery, biotechnologia, zielona chemia. Polimery funkcjonalne, hydrożele, kompozyty, wykorzystanie chemii w medycynie.


17–21 lipca 2017 r., Lubljana, Słowenia

10th Liquid Matter Conference

Organizator: Jožef Stefan Institute and the University of Ljubljana

Tematyka: Ciecze jonowe, ciekłe metale, ciekłe kryształy. Polimery, polielektrolity, biopolimery, koloidy. Folie, pianki. emulsje, płyny biomimetyczne, nanofluidy.

Informacje: http://liquids2017.ijs.si/


25–26 lipca 2017 r., Londyn, W. Brytania

19th International Conference on Biobased Chemicals and Macromolecular Chemistry ICBCMC 2017

Organizator: World Academy of Science, Engineering and Technology

Tematyka: Synteza, struktura i cechy użytkowe stałych elektrolitów. Otrzymywanie i charakterystyka fotokatalizatorów i „zielonych” katalizatorów. Modyfikowanie fibrobetonów.

Informacje: https://waset.org/conference/2017/07/london/ICBCMC