English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Czerwiec 2018

4–5 czerwca, Londyn, Wielka Brytania

4th Edition of International Conference on Polymer Science and Technology

Organizator: Euroscicon Ltd

Tematyka: Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie chemii, inżynierii materiałowej i fizyki polimerów. Odpady polimerowe i ich wpływ na środowisko. Przyszłość przemysłu materiałów polimerowych.

Informacje: http://polymerscience.euroscicon.com/, e-mail: polymercongress@eurosciconmeetings.com

26–29 czerwca 2018 r., San Sebastian, Hiszpania

International Conference on Macromolecular Materials

Organizator: POLYMAT i University of the Basque Country

Tematyka: Synteza, przetwarzanie i zastosowanie polimerów 2D i polimerów porowatych.

Informacje: http://polymat-spotlight.eu/


27–28 czerwca 2018 r., Essen, Niemcy
Compounding World Expo 2018

Organizator: Applied Market Information Ltd.

Tematyka: Pierwsza międzynarodowa wystawa poświęcona problematyce mieszania składników podczas wytwarzania materiałów polimerowych. Postępy w produkcji polimerów, pigmentów i środków pomocniczych. Innowacje w technologii wprowadzania dodatków do materiałów polimerowych.

Informacje: www.amiplastics.com