English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Łukaszczyk, M. Śmiga-Matuszowicz

Polimerowe i kompozytowe cementy kostne oraz materiały pokrewne.

Cz. II. Kompozycje resorbowalne i wykazujące aktywność biologiczną

Polimery 2010, nr 2, 83


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.083


Streszczenie
Artykuł stanowi przegląd literatury (112 poz. lit.) dotyczący bioaktywnych cementów kostnych oraz biodegradowalnych kompozycji cementowych. Przedstawiono materiały wykazujące bioaktywność dzięki zawartości nieorganicznych napełniaczy nadających im właściwości osteokondukcyjne oraz cementy o właściwościach bakteriobójczych z udziałem różnego rodzaju antybiotyków. Opisano także różne metody otrzymywania biodegradowalnych cementów kostnych, mające na celu uzyskanie optymalnego materiału do tymczasowego wypełniania ubytków tkanki kostnej i jej wzmacniania w miejscach uszkodzeń mechanicznych lub wywołanych czynnikami chorobowymi. Scharakteryzowano skład i właściwości biodegradowalnych kompozycji opartych na poli(fumaranie 1,2-propylenu) (PPF) lub metakrylanowanych polibezwodnikach.


Słowa kluczowe: cementy kostne, aktywność biologiczna, biodegradowalne kompozycje cementowe


e-mail: Jan.Lukaszczyk@polsl.pl


J. Łukaszczyk, M. Śmiga-Matuszowicz (176.9 KB)
Polimerowe i kompozytowe cementy kostne oraz materiały pokrewne. Cz. II. Kompozycje resorbowalne i wykazujące aktywność biologiczną