English version
Drukuj

WYNALAZKI

oferta sprzedaży wynalazków IChPInstytut Chemii Przemysłowej
Biuro Transferu Technologii

dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl