English version
Drukuj

Elektrochemiczne źródła energii

Tematyka badawcza

Nowe materiały elektrodowe. Dzięki zastosowaniu specjalnych, nowych materiałów elektrodowych w znanych typach ogniw elektrochemicznych możliwe jest poprawienie wydajności ogniw oraz obniżenie ich kosztów produkcji. Zespół bada zastosowanie usieciowanego węgla szklistego (RVC®) do budowy baterii o dużej gęstości energii, opracowuje wieloskładnikowe stopy metaliczne na bazie metali szlachetnych do zastosowania w reakcjach redukcji tlenu i utleniania lekkich paliw organicznych oraz do magazynowania wodoru w ogniwach wodorkowych i paliwowych.


Modyfikacja ogniw cynkowo-manganowych. Ogniwa cynkowo-manganowe stanowią przeważającą część światowego rynku baterii. Zespół pracuje nad modyfikacją konstrukcji takiego ogniwa prowadzącą do podwyższenia gęstości energii oraz do wypłaszczenia charakterystyki jego rozładowania.


Badanie właściwości elektrochemicznych MnO2. Poznanie procesów elektrodowych MnO2jest kluczowe dla ulepszenia ogniw cynkowo-manganowych. Zespół bada te procesy zachodzące na różnych podłożach elektrodowych.


Ładowalne kwasowe ogniwo cynkowo-manganowe. Baterii cynkowo-manganowych o tradycyjnej konstrukcji nie daje się skutecznie ładować. Celem prac zespołu jest skonstruowanie kwasowego ogniwa cynkowo-manganowego, które pozwoli na kilkudziesięciokrotne ładowanie.


Doświadczenie

  • Badania podstawowe w zakresie przygotowania elektrod i prowadzenia reakcji elektrodowych mających znaczenie dla elektrochemicznych źródeł energii.
  • Konstrukcja i badanie akumulatorów i ogniw.


Kontakt

dr hab. inż. Przemysław Łoś, prof. IChP
tel. +48 22 568 24 43, +48 22 568 22 92,
+48 22 568 20 61