English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Nadanie Profesorowi WACŁAWOWI KRÓLIKOWSKIEMU godności Doctora Honoris Causa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

ICHP - Profesor Wacław Królikowski

W uznaniu dokonań naukowych i zawodowych profesora Wacława Królikowskiego, wybitnego specjalisty w zakresie polimerowych materiałów kompozytowych, Jego znakomitych osiągnięć jako pracownika naukowego, nauczyciela akademickiego i inżyniera, Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT) w Szczecinie, wsparty uchwałami Rady Naukowej Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi oraz senatów Politechniki Rzeszowskiej i Politechniki Wrocławskiej nadał profesorowi W. Królikowskiemu godność Doctora Honoris Causa.


Uroczystość odbyła się w Szczecinie 27 marca 2017 r. w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Nanotechnologii ZUT w Szczecinie. Wzięło w niej udział ok. 200 osób, w tym władze Uczelni, Senat, władze Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, a także zaproszeni goście, w tym byli i obecni współpracownicy Profesora oraz przedstawiciele kilku pokoleń studentów. Wśród gości byli m.in. emerytowani profesorowie: prof. dr hab. inż. Danuta Żuchowska oraz prof. dr hab. inż. Gotfried Ehrenstein, były profesor niemieckich uniwersytetów w Kassel i Erlangen.


ICHP - Laudacja profesora Wacława KrólikowskiegoRolę promotora pełnił prof. dr hab. inż. Tadeusz Spychaj, który wygłosił laudację. Tekst dyplomu doktorskiego odczytał dziekan Wydziału Technologiii Inżynierii Chemicznej ZUT prof. dr hab. inż. Ryszard Kaleńczuk.


W trakcie uroczystości profesor W. Królikowski wygłosił ze swadą wykład przedstawiający specyfikę właściwości mechanicznych laminatów poliestrowo-szklanych, na podstawie własnych badań oraz podał praktyczne zastosowania wyrobów z tych materiałów.


Uroczystość uświetnił koncert Chóru Akademickiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.(fot. Jerzy Undro)


(Na zdjęciu u góry: Profesor W. Królikowski (po prawej) i prof. T. Spychaj – promotor przewodu o nadanie godności Doctora Honoris Causa na tle pocztu sztandarowego Uczelni;
na zdjęciu u dołu: Prof. R. Kaleńczuk odczytuje tekst dyplomu nadania prof. W. Królikowskiemu godności Doctora Honoris Causa)