English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Hałasa

Ciekłe żywice epoksydowe do hermetyzacji elementów układów scalonych

Polimery 2004, nr 9, 595


Streszczenie

Na podstawie literatury przedstawiono ogólne kryteria wyboru polimerów do hermetyzacji (enkapsulacji) elementów układów scalonych (IC). Omówiono skład (typy żywic, rodzaje utwardzaczy i przyspieszaczy) oraz właściwości (skurcz i naprężenia wewnętrzne, adhezja) używanych do tego celu kompozycji epoksydowych. Spośród różnorodnych procesów enkapsulacji scharakteryzowano rozmaite warianty metody zalewania, ze szczególnym uwzględnieniem metody glob-top. Opisano praktyczne aspekty stosowania żywic epoksydowych do hermetyzacji elementów IC.


Słowa kluczowe: enkapsulacja, kompozycje epoksydowe, układy scalone, właściwości powłok hermetyzujących

E. Hałasa (1.29 MB)
Ciekłe żywice epoksydowe do hermetyzacji elementów układów scalonych