English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Zdanowicz, T. Spychaj

Ciecze jonowe jako plastyfikatory lub rozpuszczalniki skrobi (j. ang.)

Polimery 2011, nr 11/12, 861


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.861

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem cieczy jonowych {chlorku 1-allilo-3-metyloimidazoliowego ([AMIM]Cl) oraz mieszanin eutektycznych: chlorek choliny/mocznik, chlorek choliny/kwas cytrynowy, chlorek choliny/kwas bursztynowy} jako plastyfikatorów i rozpuszczalników skrobi ziemniaczanej. Badania obejmowały analizę zmian reologicznych i morfologii termoplastyfikowanych układów skrobiowych oraz testy rozpuszczalności 5 % mas. roztworów skrobi w cieczach jonowych. W badanych cieczach jonowych sucha skrobia ulegała rozpuszczeniu w temperaturze należącej do przedziału 80—135 °C. Najlepsze właściwości plastyfikujące wykazały [AMIM]Cl, chlorek choliny/mocznik oraz sam chlorek choliny (tylko dla skrobi wilgotnej).


Słowa kluczowe: skrobia, ciecz jonowa, mieszanina eutektyczna, chlorek choliny, plastyfikator, rozpuszczalnik


e-mail: Tadeusz.Spychaj@zut.edu.pl

M. Zdanowicz, T. Spychaj (168.3 KB)
Ciecze jonowe jako plastyfikatory lub rozpuszczalniki skrobi (j. ang.)