English version
Drukuj

Centrum Zaawansowanych Technologii CHEMCAT

Centrum Zaawansowanych Technologii "Chemia na Rzecz Gospodarki" CHEMCAT zostało powołane w ramach umowy konsorcyjnej zawartej 14 stycznia 2004 roku w Warszawie. Decyzją Ministra Nauki i Informatyzacji CZT CHEMCAT uzyskało ogólnopolski status Centrum Zaawansowanych Technologii.


Koordynatorem Konsorcjum jest INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. I. Mościckiego w Warszawie.


Konsorcjum ma charakter otwarty, a jego założycielami są następujące instytucje:

 • Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
  01-793 Warszawa, ul Rydygiera 8

 • Instytut Technologii Nafty,
  31-429 Kraków, ul. Łukasiewicza 1

 • Instytut Włókien Chemicznych,
  90-570 Łódź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27

 • Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Zakład Katalizy i Technologii Organicznej,
  00-664 Warszawa, ul. Noakowskiego 3

 • Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów,
  90-543 Łódź, ul. Żeromskiego 116

 • Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Zakład Chemii Polimerów,
  90-363 Łódź, ul. Sienkiewicza 112

 • Zakłady Chemiczne "Organika Sarzyna" S.A.,
  37-310 Nowa Sarzyna, ul. Chemików 1

 • Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.,
  33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8

 • Biuro Projektów Zakładów Azotowych BIPROZAT-Tarnów Sp.z o. o.,
  33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 7

 • P.P.H.U. BOCHEMIA,
  26 - 600 Radom, ul. Północna 1


Zarząd Konsorcjum:

Prezes
prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński

Wiceprezes
dr inż. Ryszard Ścigała
Wiceprezes
dr Leszek Ziemiański


Cele Konsorcjum:

A. działalność badawcza, a w szczególności:

 • prace badawcze w zakresie budowy strategii rozwoju gospodarczego w sektorze chemicznym w skali makro i mikro
 • badania nad technologiami wytwarzania głęboko przetworzonych związków chemicznych
 • badania w zakresie nowoczesnych materiałów polimerowych
 • badania nad kompleksowym zagospodarowaniem produktów z recyklingu w tworzywach sztucznych,
 • badania nad nowoczesnymi metodami wytwarzania biopaliw
 • badania nad kompleksowym zagospodarowaniem gliceryny z biopaliw,
 • prace badawcze w zakresie ochrony środowiska
 • biotechnologie
 • badania nad wytwarzaniem nowych materiałów włókienniczych (typu Lyocell)
 • badania nad wytwarzaniem eterów celulozy

B. działalność edukacyjna, a w szczególności:

 • seminaria i udostępnienie laboratoriów dla doktorantów i dyplomantów w ramach wymiany naukowej
 • organizowanie sympozjów i konferencji naukowych

C. przygotowanie do wdrożenia i produkcji:

 • głęboko przetworzonych związków chemicznych
 • tworzyw sztucznych, w tym z udziałem produktów z recyklingu
 • biopaliw bezglicerynowych
 • produktów z gliceryny
 • wyników prac badawczych w zakresie ochrony środowiska
 • opracowania z zakresu biotechnologii
 • wyrobów z compoundingu
 • wyrobów z tarflenu
 • materiałów włókienniczych
 • chloro- i fluoro-chemikaliów